Say hello to eRIKA,

the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University's Repository

eRIKA is a digital open-access collection of documents generated as a product of the teaching and research activities carried out by the Krakow University's academic community. You can find here scientific papers, books and fragments of books, dissertations, research reports, awarded master's theses and conference proceedings. And (almost) all of it open access of course!

Select a community to browse its collections.

5. Archiwum Prac Dyplomowych KAAFM / Thesies archive
 • Postępowanie z pacjentem urazowym w wypadku komunikacyjnym, charakterystyka najczęstszych obrażeń (added: 2019-05-22) 

  Kolasa, Mateusz (2019)
  W pracy przedstawiona została tematyka postępowania z pacjentem, który został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, najczęstsze obrażenia, jakich doznają pacjenci w wypadkach oraz o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. ...
 • Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991 (added: 2019-05-22) 

  Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Klęska krajów arabskich w wojnie z Izraelem z lat 1948-1949 i związana z nią ucieczka z państwa Izrael ok. 800 tys. arabskich mieszkańców terytorium b. mandatu brytyjskiego (Palestyńczycy wydarzenia te określająjako ...
 • Pamięć a proces pojednania w społeczeństwach pluralistycznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie Bośni i Hercegowiny (added: 2019-05-22) 

  Biela, Tatiana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...)"Mówiąc o Bałkanach (szczególnie w kontekście byłej Jugosławii), można spotkać się ze stwierdzeniem, iż wyprodukowały one więcej historii niż są w stanie strawić (Allen Kassof). Zastąpienie słowa historia słowem ...
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie. Nowe zagrożenia, nowe wyzwania (added: 2019-05-22) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Europa wydaje się nadal patrzeć na bezpieczeństwo z perspektywy państwa narodowego, widzi w nim realizację interesów poszczególnych państw. Wszelkie odcienie tej optyki, czy to eksponujące wartości europejskie i jej ...
 • Nowe wierzenia tajwańskie (added: 2019-05-22) 

  Bzdyl, Joanna; Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Tajwan powojenny stał się od przeszło półwiecza depozytariuszem szeroko rozumianej tradycyjnej kultury chińskiej. I to nie tylko dzięki wywiezieniu na Tajwan najcenniejszych zabytków z Muzeum Pałacowego w Pekinie. ...

View more