Say hello to eRIKA,

the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University's Repository

eRIKA is a digital open-access collection of documents generated as a product of the teaching and research activities carried out by the Krakow University's academic community. You can find here scientific papers, books and fragments of books, dissertations, research reports, awarded master's theses and conference proceedings. And (almost) all of it open access of course!

Select a community to browse its collections.

5. Archiwum Prac Dyplomowych KAAFM / Thesies archive
 • Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków (added: 2021-10-21) 

  Skrabacz, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest wykazanie wpływu pandemii COVID-19 na społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa społeczeństwa. Szczegółową uwagę badawczą skoncentrowano na postawach społecznych w czasie kwarantanny oraz na przejawach ...
 • Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii (added: 2021-10-21) 

  Zychowicz, Iwona; Halista-Telus, Edyta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule podjęto próbę wstępnej diagnozy stanu poczucia bezpieczeństwa i poziomu zaufania badanych dorosłych mieszkańców Koszalina w sytuacji pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Celem badania było ...
 • Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19 (added: 2021-10-21) 

  Sideris, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a epidemia jako jedna z sytuacji kryzysowych została opisana w Krajowym Planie ...
 • COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej (added: 2021-10-21) 

  Konieczny, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł poświęcony jest wpływowi pandemii koronawirusa na pojmowanie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Dokonuje przeglądu skutków nowej sytuacji zdrowotnej na świecie z perspektywy lotnictwa cywilnego. Prezentuje ...
 • The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural Environment in the World (added: 2021-10-21) 

  Hrytsai, Liliia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Pandemia COVID-19 wywarła bezprecedensowy wpływ na globalne procesy społeczno- -gospodarcze, zagrażając życiu i zdrowiu miliardów ludzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby, rządy państw nałożyły ograniczenia ...

View more