Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2010

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2010 (Idee i ideologie w krajach Azji i Afryki)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Konserwatyzm i etatyzm we współczesnej myśli społeczno-politycznej islamu

Adam Szymański, Turecki nacjonalizm — Historia i współczesność

Łukasz Kosowski, Chomejni i jego ideologiczna spuścizna

Natalia Bahlawan, Ruch SalafickI w Libanie: Między radykalizmem a umiarkowaniem

Magdalena Pycińska, Arabski nacjonalizm – Ideologia Arabów w XX wieku

Miloš Mendel, Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu

Roman Vater, Mitologizacja historii: A. G. Choron (1907–1972) i jego ideologia

Roman Sławiński, „Nowy” Konfucjanizm w krajach Azji Wschodniej

Łukasz Gacek, Rewitalizacja tradycji w Chińskiej Republice Ludowej i idea harmonijnego społeczeństwa

Joanna Wardęga, Ideologiczne podstawy maoistowskiego nacjonalizmu

Adam W. Jelonek, Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji I Pacyfiku

Maciej Pletnia, Chram Yasukuni jako symbol japońskiego nacjonalizmu

Jakub Zajączkowski, Ideologia Hindutwy i Neruizm w indyjskiej myśli politycznej

Krzysztof Trzciński, Budowanie demokracji w Afryce: Wizja George’a Carewa


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2010 (Miscellanea Americana)

Spis treści:

Marta Dębska, A brief history of americanization

Andrzej Bryk, The United States, human rights, and a rejection of unmediated democracy

Marta du Vall, Compassionate conservatism. A new version of the conservative welfare state?

Maciej Brachowicz, Is abortion a religious issue? And what if it is?

Wojciech Kaczor, The crime of aristocracy – Count Alexis de Tocqueville on american slavery

Piotr Musiewicz, The Oxford movement and the doctrines of the Episcopal church

Rafał Marek, Some remarks on the views of the orthodox church in The United States on an appropriate model of Church–State relations

Marta Majorek, The philosophical aspect of anarchism in Robert Paul Wolff’s Thought

Beata Szyjka, The American Diversity Immigrant Visa Program as a new phenomenon in immigration


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2010 (Globalizacja - motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych?)

Spis treści:

Bogusława Bednarczyk, Some reflections on human rights education in the XXI century Europe

Jo Carby-Hall, Partnerships

Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński, Friendly practices in global business and Polish conditions

Małgorzata Czermińska, Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej

Anna Diawoł, Instytucjonalizacja współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu w latach 1995–2010

Krzysztof Kania, Specjalne strefy ekonomiczne Chin – Europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy

Luis Palma Martos, The defence of the european values and social model face the challenge of globalization

Vesna Milovanović, Globalization and cultural differences

Agnieszka Musiałek, Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin

Szabolcs Pasztor, Globalization of small regions in Hungary

Jerzy J. Wiatr, Nowe ujęcie starego sporu: Czy Światu grozi zderzenie cywilizacji?

Rafał Wordliczek, Od rywalizacji militarnej do współpracy politycznej – USA I ZSRR w basenie Morza Śródziemnego na przełomie lat 80. i 90. XX w.


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2010 (Wyzwania bezpieczeństwa, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w XXI w.)

Spis treści:

Erhard Cziomer, Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej a nowa rola Niemiec pod koniec pierwszej dekady XXI w.

Beata Molo, Polityka energetyczna Niemiec – między koniecznością zapewnienia dostaw a wymogiem ochrony środowiska

Marcin Lasoń, Interwencja zbrojna jako narzędzie polityki zagranicznej państw na przykładzie działań w Kosowie i Iraku


Przeglądaj