Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2021

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2021 (Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach)

Spis treści:

Lutz Kleinwächter, Trzy dekady nowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec

Hubert Thielicke, Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie – perspektywa niemiecka

Klaus Larres, Skomplikowane stosunki niemiecko-amerykańskie w XXI wieku

Erhard Crome, Przegląd założeń polityki zagranicznej Niemiec

Bogdan Koszel, Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obrony a NATO i Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w XXI wieku

Michał M. Kosman, Polityka Niemiec wobec Rosji w kontekście najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny

Aleksandra Kruk, Bundeswehra jako armia parlamentarna

Anna Paterek, Pomoc rozwojowa w przezwyciężaniu źródłowych przyczyn migracji – powiązanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa na przykładzie Niemiec i Austrii

Beata Molo, Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w kontekście wycofywania energii jądrowej i węgla


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2021 (Bezpieczeństwo mikrobiologiczne)

Spis treści:

Aleksandra Skrabacz, Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków

Elżbieta Sideris, Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19

Czesław Konieczny, COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

Liliia Hrytsai, The positive and negative effects of COVID-19 pandemic on the natural environment in the world

Iwona Zychowicz, Edyta Halista-Telus, Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii

Robert Borkowski, Przemysław Mendyk, Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2021 (Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center)

Spis treści:

Robert Reczkowski, Andrzej Lis, Dzień, który zmienił świat: środowisko bezpieczeństwa 20 lat po ataku na WTC

Sondre Lindahl, 20 lat globalnej wojny z terroryzmem. Krytyczna ocena i uwagi na temat zapobiegania terroryzmowi

Krzysztof Kubiak, Roman S. Czarny, Wojna w epoce sumy wszystkich strachów i monopolizacji przestrzeni informacyjnej

Kazimierz Kraj, Dlaczego Polska nie powinna obawiać się wojny z Rosją?

Michał Strzelecki, Terroryzm w Federacji Rosyjskiej: obawy i zagrożenie czy narzędzie i sposobność

Łukasz Gacek, Chiny: w drodze do neutralności węglowej

Rajmund Mydel, Regionalne środowisko bezpieczeństwa Japonii

Negar Partow, Wojna z terrorem i islamizacja Brunei

Raymond John Buemberger, Zagrożenia bezpieczeństwa w Kolumbii po zamachach na World Trade Center: ryzyko dla narodowego i regionalnego bezpieczeństwa i stabilności

Terry Johanson, Kua takoto te manuka: mierzenie się z wyzwaniami ewolucji środowiska bezpieczeństwa Nowej Zelandii po 11 września 2001 roku

Felipe Quero, Od strachu do chaosu. Spojrzenie z Hiszpanii

Alex Issa, Podzielony Bliski Wschód: trwała niepewność, rosnąca niestabilność

Tomasz Białas, Strach jako czynnik determinujący rozwój Wojsk Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w XXI wieku


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2021 (Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – uwarunkowania egzo- i endogeniczne)

Spis treści:

Janusz Ziarko, Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wojciech Huszlak, Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

Andrzej Chodyński, Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Marcin Koczan, Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego

Anna Bałamut, Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Paweł Kałuża, Milena Sadowińska-Kałuża, Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym

Jowita Świerczyńska, The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management – the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade

Patrycja Głogowska, Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki – case study uchodźców syryjskich w Libanie

Michał Adam Leśniewski, Decyzyjność i decyzja a bezpieczeństwo pracy menedżera w organizacji – studium teoretyczne problemu badawczego


Przeglądaj