Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2010

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1-2, 2010

Spis treści:

Stanisław Lipski, Ryszard Leszczyński, Kryzys – zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Włodzimierz Fehler, Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa

Katarzyna Czajkowska, Aksjonormatywne podstawy systemu globalnego bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Anna Diawoł, Znaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa

Bogdan Mucha, Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem

Kazimierz Kraj, Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej

Павел Прыгунов, Александр Захаров, Модель обеспечения безопасности образовательных заведений

Сергій Марков, Тарас Фініков, Творчий підхід до побудови цілісної системи забезпечення безпеки організацій


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3-4, 2010

Spis treści:

Beata Molo, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiejw kontekście Partnerstwa Wschodniego – wybrane problemy

Tomasz Młynarski, Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej

Magdalena Cyganik, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku

Krzysztof Danielewicz, Operacja „Moshtarak”. Pierwszy praktyczny test nowej strategii COIN w Afganistanie

Ewa Zalewska-Śmigasiewicz, Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce

Monika Suchojad, Aneta Biernat-Guzdkiewicz, Trening etyczny Policji polskiej

Michał Banszel, Robert Brańka, Natalia Gaura, Anna Ibek, Jerzy Konieczny, Gabriela Księska, Olga Kuziorowicz, Agata Latos, Ewelina Matyjasik, Olgierd Wargowski, Michał Widacki, Postawy młodzieży wobec czynności operacyjno-rozpoznawczych

Andrzej Sęk, Henryk Tokarski, Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie

Janusz Ziarko, Publiczno-prywatne partnerstwo w prywatyzowaniu zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy

Małgorzata Czermińska, System preferencji celnych Unii Europejskiej i zasady jego funkcjonowania


Przeglądaj