Państwo i Społeczeństwo, 2015

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2015

Spis treści:

Paweł Czubik, Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych – przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru

Izabela Pilarczyk, Rozwiązanie spółki z o.o. „w organizacji”

Adam Pałka, Bezprawność a niezgodność z prawem na tle „kodeksowej” odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej

Anna Marek, Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu

Agnieszka Sowa, Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej

Agnieszka Kłos, Umowa powiernictwa w prawie polskim

Karolina Polańska, Umowy koncernowe

Kamila Stefanek, Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Danuta Waniek, Interes publiczny w radiofonii i telewizji. Zagadnienia wybrane

Maja Ignatowicz, Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym

Magdalena Oleszkowicz, „Wideo na żądanie”, czyli jak telewizje walczą o widza w sieci

Kinga Zdrojewska, Współczesny radiowy rynek stacji komercyjnych w Polsce

Justyna Wojniak, Edutainment i edukacja filmowa jako narzędzia kształtowania tożsamości oraz postaw dzieci i młodzieży

Marta Majorek, Radykalna demokracja jako zasada niezależnego sieciowego dziennikarstwa na przykładzie projektu Indymedia

Izabela Kraśnicka-Wilk, Kobiece czy męskie? Gesty adaptacyjne w dialogu publicznym

Michał Kowalówka, Powrót Stanisława Brzozowskiego w XXI wieku

Joanna Plata, Irlandia kobiet. Początki irlandzkiego ruchu kobiecego


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2015 (Służby mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe)

Spis treści:

Małgorzata Leśniak, Maciej Szaszkiewicz, Więzienie jako instytucja opresyjna i sytuacja depresyjna

Katarzyna Czekaj, Wypalenie zawodowe personelu więziennego jako efekt dyspozycyjnej i sytuacyjnej oceny stresu

Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Problem stresu i jego skrajnych konsekwencji u pracowników ochrony osób i mienia

Ewa Wach, Ustalanie motywacji zamachów samobójczych

Witold Tomasz, Angelika Hejmej, Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej

Tomasz M. Krystyan, Anna Jasińska, Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji

Angelika Hejmej, Zabójca z motywów seksualnych

Jakub Lickiewicz, Jolanta Szymańska, Łukasz Burkiewicz, Próba charakterystyki psychologicznej Cichociemnego


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2015 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Dorota Boćwińska, Anna Goździalska, Wpływ nasilenia depresji u pacjentów z chorobą Huntingtona na obciążenie psychiczne opiekuna

Małgorzata Salasa, Anna Goździalska, Ocena stanu wiedzy dotyczącej zachorowalności na ostre zapalenie wątroby typu B i C wśród personelu medycznego

Lucyna Tomaszek, Grażyna Dębska, Małgorzata Kotyza, Poziom wiedzy studentek kierunku pielęgniarstwo na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi

Danuta Bąk, Pomoc rodziny w okresie rekonwalescencji w ocenie pacjentek po przebytej mastektomii

Bogusława Drabik, Anna Goździalska, Wgłobienie jelit, jako najczęstsza przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego u dzieci, w grupie wiekowej od 3 miesięcy do 3 lat

Magdalena Żurowska-Wolak, Katarzyna Barczentewicz, Jakub Grochowski, Bartłomiej Wolak, Bezpieczeństwo pacjenta w świetle systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne”

Anna Rej-Kietla, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy

Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska, Ochrona danych osobowych pacjenta w świetle obowiązujących przepisów prawa

Jagoda Drąg, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Niedobory witaminy D a konsekwencje zdrowotne


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2015 (Edukacja - Wychowanie - Rodzina)

Spis treści:

Teresa Olearczyk, Między kształceniem egalitarnym a elitarnym – dylematy współczesności

Rajmund Mydel, Miejsce i rola Chin w procesie globalizacji edukacji na poziomie wyższym

Maria Kliś, Rola empatii w życiu rodziny

Magdalena Grabowska, Świadomość rodzicielska matki i ojca

Katarzyna Białek, Rodzina pod wpływem choroby jako stresora

Andrzej Mirski, Jakość życia u kobiet i dzieci, które padły ofiarą przemocy w rodzinie

Tomasz Kowal, Problem inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz profilaktyka zjawiska

Katarzyna Białek, Katarzyna Bolek, Robert Kowalczyk, Zbigniew Lew-Starowicz, Seksualność i jakość życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza porównawcza


Przeglądaj