Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2006

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2006 (Azja wczoraj i dziś)

Spis treści:

Dorota Barańska, Kodeks samurajski Bushido a normy moralne i etyka społeczna

Cherng Shin-Ouyang, Cross-Strait Relations in Financial Services the Hong Kong Case in Perspective

Fu-Kuo Liu, Renewing Strategie Transformation in Asia - Pacific

Adam W. Jelonek, Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego

Mignonne Man-Jung Chan, Asian Economic Integration and Cross-Strait Relations

Jarosław Mikołajec, Zbigniew Orbik, The Eurasian School: Between Metaphysics and Science

Rafał Morawczyński, Southeast Asia as a Trading Partner of Poland

Ewa Oziewicz, Southeast Asian Economies and a New Regionalism

Roman Sławiński, Contemporary Chinese Historiography, with Special Emphasis on Taiwanese Historiography. Part one

Rajmund Mydel, Strategie Political and Economic Goals of Japan from 21”Century Perspective


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2006

Spis treści:

Andrzej Bryk, Krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej w amerykańskim neokonserwatyzmie

Jacek Świrkowicz, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 2006. Neokonserwatywna wizja świata prezydenta George'a Busha

Grzegorz Wiśniewski, Polskie doświadczenia z członkostwa w NATO 15 lat po utworzeniu NACC (Północnoatlantyckiej Rady Współpracy)

Maciej Brachowicz, Agencja Praw Podstawkowych Unii Europejskiej. O najnowszym pomyśle inżynierii społecznej

Aleksandra Sabik, Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej - zarys historyczny i prognozy rozwoju na początku XXI wieku

Krzysztof Grygajtis, Polska polityka zagraniczna 1926-1939: od koncepcji „międzymorza" Aleksandra Skrzyńskiego do idei „Trzeciej Europy" Józefa Becka

Wojciech Majchrowski, Polityka gospodarcza Trzeciej Rzeszy w poglądach Leopolda Caro

Janusz Fałowski, Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech

Erhard Cziomer, Implikacje oraz wyzwania rozpadu państw dla stosunków międzynarodowych. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne w XXI wieku

Elżbieta Kućmierczyk, Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 1989-2003 w porównaniu z inwestycjami w pozostałych krajach grupy wyszechradzkiej


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2006 (Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki państwo-Kościół)

Spis treści:

Janusz Stańczyk, Konkordat z 1993 roku pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską

Hanna Suchocka, Kilka uwag z okazji 13. rocznicy podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską

Józef Krukowski, Ocena skutków konkordatu z 1993 roku w polskim porządku prawnym

Artur Mezglewski, Artykuł 10 konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce

Jan Szczepaniak, Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do konkordatu z 1925 roku w sprawach nauczania religii w szkołach

Zdzisław Zarzycki, Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje poszanowania niedzieli i dni świątecznych jako dni wolnych od pracy

Julian Sutor, Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej

Jan Czaja, Jan Paweł II a świat współczesny

Tadeusz Paleczny, Rola Kościoła katolickiego w procesach globalizacji, asymilacji i homogenizacji w Ameryce Łacińskiej

Krzysztof Grygajtis, Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności

Jan Staszków, Podmiotowość Watykanu i Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym publicznym


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2006 (Nowa rola międzynarodowa Niemiec)

Spis treści:

Erhard Cziomer, Stan i perspektywy polityki zagranicznej rządu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD

Helmut Wagner, Nowa niemiecka polityka zagraniczna nowej kanclerz Angeli Merkel

Hans Martin Sieg, Nowa niemiecka polityka zagraniczna nowej kanclerz Angeli Merkel. DEUTSCHE SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK ZU ANFANG DES 21. JAHRHUNDERTS

Hans Martin Sieg, Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obronna na początku XXI wieku. DEUTSCHE SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK ZU ANFANG DES 21. JAHRHUNDERTS

Gracjana Łakomska, Wyzwania w stosunkach niemiecko-amerykańskich w XXI wieku

Adam Sokołowski, Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku

Irena Głuszyńska, Niemcy wobec propozycji reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ

August Pradetto, Postkomunistyczna transformacja Europy i niemiecka polityka europejska. POSTKOMMUNISTISCHE TRANSFORMATION EUROPAS UND DEUTSCHE EUROPAPOLITIK

Bogdan Koszel, Partnerstwo francusko-niemieckie na przełomie XX i XXI wieku

Ryszard Zięba, Współpraca Francji i Niemiec w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Anna Paterek, Stanowisko Niemiec wobec procesu poszerzania Unii Europejskiej (1998-2006)

Janusz Józef Węc, Stanowisko Niemiec wobec kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej

Christian Meier, Niemiecka polityka wobec Rosji na początku XXI wieku: kontynuacja i zmiana. DEUTSCHE RUSSLANDPOLITIK ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS: KONTINUITAT UND WANDEL

Beata Molo, Znaczenie Rosji dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

Weronika Priesmeyer-Tkocz, Niemcy wobec europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy

Janusz Sawczuk, Polska w polityce Niemiec. Geneza nowego etapu sąsiedztwa oraz implikacje współczesne

Mieczysław Stolarczyk, Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Ragnar Leunig , Niemcy i Polska po zmianach rządów w roku 2005. POLEN UND DEUTSCHLAND NACH DEN REGIERUNGSWECHSELN 2005

Kai-Olaf Lang, Współdziałanie z przeszkodami - stosunki polsko-niemieckie między konfrontacją a współpracą. EINE BEZIEHUNG MIT HINDERNISSEN-DEUTSCH-POLNISCHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN KONFRONT ATI ON UND ZUSAMMENARBEIT

Ewa Bojenko-lzdebska, Polityka historyczna w Polsce i Niemczech i jej wpływ na aktualne problemy w stosunkach między obydwoma krajami


Przeglądaj