Now showing items 241-260 of 393

 • Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem) (added: 2019-06-24) 

  Moszner, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Mój referat składa się z dwóch części. W pierwszej części definiuję terapię śmiechem oraz jej zakres; w części drugiej przedstawiam wnioski z badań przeprowadzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Jedną z wielu ...
 • Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves (added: 2018-07-31) 

  Burdek, Anna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Introduction: The problem of alienation and delinquency among juveniles still exists. This is not only a social problem, but also a health problem. Through participation in antisocial behaviour, juveniles may experience ...
 • Regulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobiegania (added: 2019-07-25) 

  Sowizdraniuk, Piotr; Sowizdraniuk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Możliwość szybkiego przemieszczania się dużych grup ludzi na znaczne odległości oprócz korzyści, niesie ze sobą także wiele zagrożeń, również tych wynikających z pojawiania i rozprzestrzeniania się chorób, które do tej ...
 • Resolvin D2 plays a protective role in RAW 264.7 Cells treated with polycyclic aromatic hydrocarbons (added: 2020-10-06) 

  Gdula-Argasińska, Joanna; Woźniakiewicz, Aneta; Woźniakiewicz, Michał; Lipkowska, Anna; Olbert, Magdalena; Grzywacz, Agata; Sałat, Kinga; Podkowa, Adrian; Librowski, Tadeusz (Polish Academy of Sciences – Cracow Branch, 2015)
  Eicosanoids are signaling molecules that control the immune processes and might have effects on inflammatory diseases. The aim of our study was to evaluate the effect of added resolvin D2 (RvD2), after treatment with ...
 • Rodzina w obliczu choroby - wybrane zagadnienia (added: 2019-06-17) 

  Makiełło-Jarża, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Paradygmat systemowego ujmowania rodziny pozwala na stwierdzenie, że choroba dotyka nie tylko osobę chorującą, ale na zasadzie przyczynowości cyrkularnej wpływa na wszystkich członków rodziny, a w efekcie na całokształt ...
 • Rodzina w sytuacji wyznaczonej chorobą zagrażającą życiu dziecka (added: 2014-11-15) 

  Cepuch, Grażyna; Dębska, Grażyna; Foryś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Nowadays children still face a large number of diseases, that even despite achievements of the modern medicine, lead small patients to death. Incurable illness puts in test not only the child and its parents but also the ...
 • Rodzina w zdrowiu i w chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdrowia (added: 2014-11-14) 

  Balicka-Adamik, Luiza; Guty, Edyta; Wojtowicz, Agata; Dziechciaż, Małgorzata; Iłżecka, Joanna; Dębska, Grażyna; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Cepuch, Grażyna; Kadučáková, Helena; Kowalczyk-Sroka, Bogumiła; Lelonek, Barbara; Ławska, Wioletta; Kowalewska, Marta; Laurman-Jarząbek, Edyta; Szpringer, Monika; Mazur, Eliza; Marzec, Beata; Stręk, Wioletta; Moraučíková, Eva; Śpiewak, Ewa; Szeląg, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Rodzina w zdrowiu i w chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym (added: 2014-11-14) 

  Cepuch, Grażyna; Dębska, Grażyna; Foryś, Zofia; Foryś, Filip; Guty, Edyta; Dziechciaż, Małgorzata; Ogryzek, Bożena; Balicka-Adamik, Luiza; Kopáčiková, Mária; Kuźmicz, Ilona; Szeliga, Marta; Pasek, Małgorzata; Kucharzyk, Katarzyna; Poznańska, Małgorzata; Seń, Mariola; Krupa, Marzena; Felińczak, Anna; Szymańska-Pomorska, Grażyna; Hama, Faustina; Szczepanik, Marta; Krysa, Marzena; Tokarski, Zbigniew; Pieprzowska, Ewa; Zrubáková, Katarína; Magerčiaková, Mariana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Rodzina w żałobie - wpływ doświadczenia utraty na funkcjonowanie rodziny jako systemu (added: 2019-06-17) 

  Kuleta, Małgorzata; Wasilewska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Śmierć kogoś bliskiego jest jednym z najbardziej tragicznych - jeśli nie najtragiczniejszym - zdarzeniem w życiu. Reakcja żalu po stracie rozpatrywana bywa zazwyczaj przede wszystkim w odniesieniu do ...
 • Rola defektu apikalnego w patogenezie obniżenia narządów miednicy mniejszej: cystocele z defektem apikalnym (added: 2018-05-14) 

  Szymanowski, Paweł; Szweda, Hanna; Szczepieniec, Wioletta Katarzyna; Zarawski, Marcin; Malanowska, Ewelina; Świś, Elżbieta; Jóźwik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: W uroginekologii, zarówno w literaturze, jak i w pracy klinicznej, stosowane są różne systemy oceny obniżenia narządów dna miednicy. Powoduje to trudności w planowaniu leczenia, jak również w ocenie skuteczności ...
 • Rola i zadania Ratownika Medycznego w Segregacji Medycznej w Polsce (added: 2018-10-12) 

  Parszywka, Kamila
  Rola Ratownika Medycznego w społeczeństwie jest bardzo ważna, a jego pracę normują ustawy. Ratownik Medyczny ma swoje zadania i zakres obowiązków, które sprowadzają się przede wszystkim do ratowania ludzkiego życia. W tej ...
 • Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów (added: 2014-07-01) 

  Lizak, Dorota; Seń, Mariola; Laska, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2012)
  Wyzwania stawiane przed jednostką we współczesnym świecie, choroby cywilizacyjne i niekorzystne tendencje zdrowotne powodują, że praca przedstawicieli ochrony zdrowia oraz wszystkich, którzy zajmują się zdrowiem, staje się ...
 • Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności (added: 2019-06-19) 

  Kostuch, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził ...
 • Rynek miast kongresowych (na przykładzie Wiednia) (added: 2019-06-06) 

  Sacha, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Congress or conference tourism is included into the concept of business tourism and, as such, it constitutes a separate and important segment of tourism. The destinations are most often large cities and metropolises, as ...
 • Ryzyko wystąpienia ostrej choroby górskiej u himalaistów (added: 2016-07-15) 

  Kikalova, Mariia
  Medycyna górska jest młodą dyscypliną medyczną; głównym obszarem tej specjalności jest rozpoznanie i leczenie ostrej choroby górskiej. Ostra choroba górska (OChG) może dotknąć co czwartego wspinacza, który znajduje się ...
 • Rzeczywistość prawna i społeczna w kontekście realizacji paradygmatu normalizacji życia osób z niepełnosprawnością (added: 2020-06-03) 

  Konarska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W dzisiejszych czasach niepełnosprawność jest problemem nie tylko medycznym i psychologicznym, ale także społecznym. Coraz więcej ludzi na świecie staje się osobami niepełnosprawnymi. Ten stan rzeczy wymaga dbania o prawa ...
 • Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe (added: 2014-06-02) 

  Romanowska, Urszula; Lizak, Dorota (2014-06-02)
  Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie ...
 • Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists (added: 2019-07-25) 

  Šárka, Tomková; Daniel, Gurín; Ingrid, Špringrová Palaščáková (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Introduction: The study compares contractions of pelvic floor muscles of female physiotherapists examined per vaginam with the results of the tests presented using Peritone device. Materials and methods: 23 female ...
 • Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. Materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych (added: 2020-03-30) 

  Brataniec, Katarzyna; Gierczak, Bożena; Grodzicki, Tomasz; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kasterka, Anna; Klimek, Krystyna; Kluz, Krystyna; Knabit, Leon; Kopaniszyn, Izabela; Krobicki, Marek; Makiełło-Jarża, Grażyna; Markiewicz, Anna; Ostrowska, Aurelia; Pauli, Jadwiga; Prażmowska, Barbara; Pyszkowska, Jadwiga; Radzik, Teresa; Skalska, Anna; Siany, Krystyna; Szarota, Zofia; Szlązak, Małgorzata; Urbaniak, Stanisława; de Walden-Gałuszko, Krystyna; Zielińska, Anita; Żak, Marek; Żychowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Z przedmowy: "Naturalną koleją rzeczy wszyscy ku niej zmierzamy. Starość jest równie nieuchronna jak kolejna pora roku. A jednak na co dzień wolimy o niej nie myśleć, nie lubimy o niej mówić. W dzisiejszym świecie, kiedy ...
 • Short interpregnancy interval and low birth weight: a role of parity (added: 2021-02-08) 

  Merklinger-Gruchala, Anna; Jasienska, Grazyna; Kapiszewska, Maria (Wiley, 2015-03)
  Objectives: Short interpregnancy intervals (IPI) and high parity may be synergistically associated with the risk of unfavorable pregnancy outcomes. This study tests if the effect of short IPI on the odds ratio for low birth ...