Now showing items 341-360 of 393

 • Wybrane obszary wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z dystrofią mięśniową (added: 2020-06-03) 

  Majewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Dystrofie mięśniowe są to choroby uwarunkowane genetycznie, zwykle postępujące i powodujące niepełnosprawność ruchową znacznego stopnia. Różnią się one między sobą obrazem klinicznym i sposobem dziedziczenia. W procesie ...
 • Wybrane problemy globalnej profilaktyki jodowej (added: 2019-06-03) 

  Gołkowski, Filip (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Niedobór jodu wpływa negatywnie na rozwój psychiczny i fizyczny organizmu człowieka i dotyka obecnie około 29,8% dzieci w wieku szkolnym. Starania Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu (International ...
 • Wybrane stany nagłe w kardiologii - przyczyny, rozpoznanie, różnicowanie, leczenie i dylematy w zawodzie ratownika medycznego. (added: 2017-07-04) 

  Magdoń, Anna
  Zatorowość płucna, pęknięcie tętniaka aorty i rozwarstwienie aorty to stany nagłe, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjenta. Objawy takie jak obecność żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przy objawach ...
 • Wychowanie przedszkolne prologiem do edukacji zdrowotnej (added: 2015-02-06) 

  Lizak, Dorota (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2015)
  Wychowanie przedszkolne stanowi proces przygotowawczy mający na celu wstępną adaptację dziecka młodszego do warunków środowiska szkolnego, z którym niebawem przyjdzie mu się zetknąć. Ten etap rozwoju osobniczego jest również ...
 • Wykorzystanie medycyny regeneracyjnej w leczeniu wybranych chorób skóry (added: 2014-11-17) 

  Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Konwencjonalne metody leczenia ubytków skóry nie zawsze dają dobre efekty kliniczne i estetyczne. Nowoczesne metody leczenia ubytków pełnej grubości skóry opierają się głównie na inżynierii tkankowej. Celem inżynierii ...
 • Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny (added: 2015-06-15) 

  Szmyd, Jan; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Makiełło-Jarża, Grażyna; Kaczanowska, Aniela; Grzonka, Dariusz; Olearczyk, Teresa; Kapiszewska, Maria; Huget, Patrycja; Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata; Duda, Małgorzata; Kubas, Małgorzata; Gulla, Bożena; Kawula, Stanisław; Kawula, Stanisław; Piechowicz, Ewa; Szumpich, Stanisław; Jaszczak, Aleksandra; Parlicki, Mariusz; Kovač Šebart, Mojca; Hočevar, Andreja; Mažgon, Jasna; Štefanc, Damijan; Gerc, Krzysztof; Gruca-Miąsik, Urszula; Litawa, Aleksandra; Pabiańczyk, Anna; Suseł, Aleksander; Staliński, Piotr; Gardzioła, Agata; Borowska, Monika; Babuśka, Iwona; Witowska, Ewa; Głowacka, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Wymogi sanitarno-higieniczne odnośnie do zajęć z kultury fizycznej dla młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia (added: 2015-07-13) 

  Grygus, Igor; Pełech, Jurii (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2012)
  W artykule rozpatrywane są aktualne wymogi sanitarno-higieniczne w odniesieniu do szkolenia młodzieży w zakresie wychowania fizycznego. Głównym zadaniem tych wymogów jest zapewnienie sanitarnego i epidemiologicznego ...
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka (added: 2020-09-04) 

  Kocór, Maria (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019)
  Ze wstępu: "Szkoła jest coraz częściej postrzegana jako wdzięczny przed¬miot krytyki, z wielu powodów słusznie, ale bez zrozumienia źródeł i istoty jej słabości (K. Szmyd, Szkoła i nauczyciel – w kręgu ograniczeń funkcji ...
 • Wypalenie zawodowe ratowników medycznych w zespołach wyjazdowych (added: 2016-11-14) 

  Piekarczyk, Wojciech
  Problem wypalenia zawodowego w zawodach medycznych jest powszechnie występującym zjawiskiem o szerokim spektrum oddziaływania społecznego. Przeprowadzone badania dowiodły, że Ratownicy medyczni zespołów wyjazdowych również ...
 • Występowanie Ostrych Zespołów Wieńcowych u osób poniżej 45 roku życia: przyczyny, zagrożenia, profilaktyka (added: 2017-09-27) 

  Nawrocka, Dominika
  The aim of this thesis is making people aware how serious Acute Coronary Syndrome is. Risk factors were emphasized because they cause damage to human’s organism and they are a reason of circulation system diseases. At the ...
 • Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę (added: 2019-06-24) 

  Balicka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Oczekiwania wobec współczesnej szkoły są dziś bardzo wysokie. Powinna to być nie tylko instytucja, której głównym zadaniem jest nauczanie. Priorytetem narzucanym przez organy nadzoru pedagogicznego, ale także, a może ...
 • Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (added: 2015-01-28) 

  Seń, Mariola; Maciak, Ewa; Felińczak, Anna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Health behaviors are one of the factors determining human health. They arise in the course of individual development, as a result of various life events that cause behavioral changes, and over the life under the influence ...
 • Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka (added: 2014-11-20) 

  Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: ...
 • Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej (added: 2018-08-27) 

  Sowa, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The settlement of the amount of compensation is a complex process, which requires taking into consideration many factors, also the injured person’s behavior. The injured person often takes part in causing or increasing ...
 • Zagrożenia w środowisku wodnym dla zdrowia i życia ludzkiego – wybrane przykłady (added: 2021-01-26) 

  Kopczewski, Marian; Sawczyszyn, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W artykule zaprezentowano treści dotyczące wybranych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku wodnym, a mianowicie utonięcia oraz hipotermii. Scharakteryzowano te zagrożenia oraz przedstawiono istotę podejmowania ...
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 1 (added: 2014-11-15) 

  Kurc-Darak, Bożena; Chrustowska, Paula; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Kubasiak, Marta; Oleksiuk, Klaudia; Dziubanek, Grzegorz; Krzemińska, Sylwia; Borodzicz-Cedro, Adriana; Arendarczyk, Marta; Kędra, Edyta; Kamińska, Ewelina; Gładka, Renata; Letka, Edyta; Przestrzelska, Monika; Knihinicka-Mercik, Zdzisława; Kazimierczak, Iwona; Krupa, Karolina H.; Wolny, Agata; Krysa, Marzena; Przyłuska, Paulina; Seń, Mariola; Kulik, Halina; Łytkowska, Agnieszka Olga; Dutkiewicz, Stanisława; Woźniak-Holecka, Joanna; Jenel, Anna; Klisowska, Iwona; Dąbek, Anna; Zborowska, Iwona; Tabin, Sylwia; Tabin, Iwona; Tabin, Katarzyna; Rumieniuch, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 2 (added: 2014-11-15) 

  Lisowska, Aleksandra; Prandota, Józef; Mess, Eleonora; Hajok, Ilona; Marchwińska-Wyrwał, Ewa; Rusin, Monika; Dziubanek, Grzegorz; Pokusa-Baran, Anna; Kulik, Halina; Braczkowska, Bogumiła; Kopczyńska, Elżbieta; Cepuch, Grażyna; Perek, Mieczysława; Foryś, Zofia; Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Cisoń-Apanasewicz, Urszula; Potok, Halina; Leśniak, Magdalena; Zborowska, Iwona; Misiak, Krystyna; Dąbek, Anna; Klisowska, Iwona; Blajerska, Dorota; Absalon, Damian; Słowiński, Jerzy; Ślesak, Barbara; Zawiasa, Agnieszka; Ižová, Marcela; Drozdíková-Kurišová, Kvetoslava; Braczkowska, Bogumiła; Bonar, Renata; Kadučáková, Helena; Zrubáková, Katarína (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 3 (added: 2014-11-15) 

  Felińczak, Anna; Szymańska-Pomorska, Grażyna; Seń, Mariola; Misiak, Krystyna; Hamma, Faustina; Zięba, Maria; Ławska, Wioletta; Dębska, Grażyna; Kuciel-Lewandowska, Jadwiga; Kokocińska, Anna; Paprocka-Borowicz, Małgorzata; Szybińska, Małgorzata; Bogut, Bożena; Kierzek, Andrzej; Modl, Małgorzata; Foryś, Zofia; Cepuch, Grażyna; Kurpas, Donata; Staniszewska, Jadwiga; Klisowska, Iwona; Krysa, Marzena; Oleksiuk, Klaudia; Kubasiak, Marta; Marchwińska-Wyrwał, Ewa; Dąbek, Anna; Tabin, Iwona; Stelmaszyk, Małgorzata; Wrońska, Elżbieta; Terlecka, Wioleta; Jankowska, Karolina; Kulik, Krystyna; Dutkiewicz, Stanisława; Ławska, Wioletta; Zięba, Maria; Mirek, Monika; Laurman-Jarząbek, Edyta; Szpringer, Monika; Mazur, Eliza; Zborowska, Iwona; Twardak, Jerzy; Kaczmarczyk, Grzegorz; Korusiewicz, Agata; Machnik, Grzegorz; Zapała, Małgorzata; Pelc, Ewa; Czapla, Monika; Piłat, Iwona; Fal, Andrzej M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku (added: 2019-07-25) 

  Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) jest rzadkim patogenem niebezpiecznym zwłaszcza dla noworodków oraz niemowląt, w szczególności tych: przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową lub niedoborem ...
 • Zależność pomiędzy ekspresją kolagenu typu IV a obecnością receptorów estrogenowych w tkance nowotworowej oraz w tkance prawidłowej gruczołu piersiowego kobiet (added: 2014-11-19) 

  Goździalska, Anna; Gawędzka, Anna; Lizak, Dorota; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Introduction: Breast cancer is the most common women cancer. According to recent data, in Poland, in 2007 there were 14,482 new cases and 5255 deaths due to cancer. As a result of tumor progression the basement membrane ...