Now showing items 361-380 of 393

 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi - ocena regulacji prawnych (added: 2014-11-24) 

  Lizak, Dorota; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Kochman, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społecznego. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem ...
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi – ocena regulacji prawnych (added: 2014-06-02) 

  Lizak, Dorota; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Kochman, Małgorzata (2014-06-02)
  Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społeczne-go. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem ...
 • Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy (added: 2019-06-24) 

  Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W debacie poświęconej przekształceniom i procesom, jakie zachodzą w nowoczesnym czy ponowoczesnym świecie, często pojawiają się głosy dotyczące kondycji rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją w związku z radykalnie ...
 • Zarys psychologiczno-społecznych implikacji mobbingu jako zjawiska zagrażającego zdrowiu (added: 2016-11-22) 

  Lizak, Dorota; Laska, Edyta (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016)
  Mobbing jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem społecznym, stanowiącym stosunkowo młody obszar rozważań i naukowej eksploracji, problemem istotnie zaburzającym stosunki międzyludzkie z wykluczeniem jednostki z grupy ...
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu (added: 2019-06-06) 

  Tyrańska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  A determinant in increasing a hotel’s competitive advantage in the tourist market is, among other things, the quality of provided services, achieved by making appropriate use of the competence of the hotel staff. Considering ...
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali (added: 2014-12-02) 

  Węglowska, Dorota; Pasowicz, Mieczysław; Mikos, Marcin; Barczentewicz, Przemysław; Purowska, Krystyna; Szpara, Agnieszka; Klich, Jacek; Kozierkiewicz, Adam; Sieradzka, Aneta; Mielnicki, Wojciech; Pawłowska, Janina; Bedlicki, Michał; Hennig, Jerzy; Bąk, Dariusz; Śliwka, Marcin; Budzowska, Jolanta; Janowicz-Lomott, Marietta; Łyskawa, Krzysztof; Gurcke, Ingo; Piechula, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka prezentowanej monografii obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. ...
 • Zastosowanie hydroksykwasów w kosmetologii (added: 2014-12-19) 

  Jurzak, Magdalena; Ząbczyńska, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Nieodzownym atrybutem młodego wyglądu jest zdrowa, gładka, jędrna skóra, pozbawiona oznak starzenia, takich jak zmarszczki, przebarwienia, utrata jędrności. Na rynku dostępnych jest wiele metod i zabiegów pozwalających ...
 • Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku (added: 2018-11-15) 

  Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego pozostaje chorobą nieuleczalną, prowadzącą do utraty czynności neurologicznych i mechanicznych poniżej poziomu uszkodzenia. Wciąż brakuje skutecznego sposobu leczenia ...
 • Zatrucia grzybami jadalnymi (added: 2018-11-15) 

  Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od wieków zbieranie i spożywanie grzybów mieści się w tradycji kulinarnej krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Dziko rosnące gatunki były i są chętnie zbierane i spożywane także w Polsce. W ostatnich latach porzucono pogląd, ...
 • Zawał komory prawej w praktyce ratownika medycznego (added: 2019-10-18) 

  Konieczny, Piotr
  Choroby układu krążenia a w szczególności ostre zespoły wieńcowe są bezpośrednimi stanami zagrożenia życia, z którymi Ratownicy będą spotykali się na co dzień. Złożoność przypadku zawału komory prawej nierzadko stanowi ...
 • Zawał serca a zespół wczesnej repolaryzacji - podobieństwa, różnice, postępowanie (added: 2015-07-06) 

  Znamirowski, Michał
  Zespół wczesnej repolaryzacji jest to uniesienie odcinka ST w dwóch sąsiadujących odprowadzeniach. Jest traktowane jako łagodna forma zmian w EKG. Przeważnie występuje u młodych, wysportowanych osób. W obrazie EKG wczesna ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (added: 2017-10-02) 

  Cira, Grzegorz
  Zdarzenia niepożądane z uwagi na złożoność i nagłość są nieuniknionym elementem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na różnych etapach ochrony zdrowia. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (added: 2018-05-16) 

  Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Zdarzenia niepożądane są z uwagi na złożoność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nieuniknionym elementem na różnych jego etapach. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób tymi ...
 • Zdarzenie masowe wywołane bronią biologiczną - opis zdarzenia ze Swierdłowska i analiza postępowania ratowniczego w warunkach szczególnych (added: 2016-01-12) 

  Udziela, Jerzy
  W pracy przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na jeden z najbardziej groźnych czynników biologicznych, jakim jest wąglik. Omówiono też zasady postępowania w przypadku zagrożenia bioterroryzmem. Rozważania oparto ...
 • Zdroje odolnosti v rodine pri starostlivosti o chronicky choré dieťa (added: 2014-11-15) 

  Kadučáková, Helena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In tackling with the consequences of stressful situations, every family has a certain set of personal atitudes of cognitive and behavioral character, that regulates the relationship between stressful occurrences and ...
 • Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości (added: 2014-12-02) 

  Juszczyk, Grzegorz; Lubliński, Ryszard; Fedorowski, Jarosław J.; Nojszewska, Ewelina; Skalska, Anna; Żurowska, Magdalena; Grochowski, Jakub; Wolak, Bartłomiej; Kopta, Andrzej; Pasowicz, Mieczysław; Krzemieniecki, Krzysztof; Kaźmierski, Michał; Ofierska‑Sujkowska, Gabriela; Pasierski, Tomasz; Matusewicz, Wojciech; Cranovsky, Richard S.; Łanda, Krzysztof; Sieradzka, Anna; Juszczyk, Grzegorz; Perek‑Białas, Jolanta; Woźniak, Jacek; Bogucki, Maciej; Gierczyński, Jakub; Borczyk, Wiesława; Szelągowski, Tomasz; Kozierkiewicz, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Monografia „Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości” składa się z czterech części. Podstawowym przesłaniem książki jest omówienie demograficznych i ekonomicznych wyzwań przyszłości, ich przewidywanego wpływu na zdrowie ...
 • Zespół Tourette'a (added: 2018-07-17) 

  Kępa, Dariusz
  Zespół Tourette’a zaciekawił mnie już dawno temu, jeszcze zanim zacząłem interesować się medycyną. To nieuleczanie wrodzone zaburzenie neurologiczne odkrył i opisał, w 1885 roku francuski neurolog i neuropsychiatra Georges’a ...
 • Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy (added: 2018-08-23) 

  Rej-Kietla, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  W procesie leczenia autonomia pacjenta wyznacza zakres oraz warunki ingerencji medycznej. W relacjach lekarz – pacjent autonomia powinna być rozumiana, jako zakaz podejmowania terapii bez wyraźnej zgody pacjenta. Zgoda ...
 • Zmiany hiperpigmentacyjne jako niepożądany efekt działania wybranych leków (added: 2019-06-03) 

  Spodzieja, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W pracy przedstawiono mechanizm powstawania pigmentu skóry – melaniny oraz przemiany tego barwnika, które pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogą predysponować do powstania zmian hiperpigmentacyjnych w ...
 • Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym (added: 2018-11-15) 

  Senderek, Tomasz; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Nadciśnienie tętnicze (NT) – powszechna choroba populacji wymagająca stałego, skutecznego leczenia, aby zapobiegać powikłaniom, wśród nich zawałowi serca, udarowi mózgu i niewydolności serca. Dobór leku i ...