Now showing items 161-180 of 393

  • Opieka hospicyjna nad dzieckiem w domu. Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią mięśniową pod opieką hospicjum domowego (added: 2015-02-16) 

    Szczęsna, Jadwiga
    Ze wstępu: "W Polsce od 1994r. rozwija się pediatryczna domowa opieka paliatywna, polega ona na zapewnieniu całościowej opieki dzieciom z nieuleczalnymi chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci w miejscu ich ...
  • Opieka hospicyjna nad dzieckiem w domu. Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią mięśniową pod opieką hospicjum domowego (added: 2019-07-11) 

    Szczęsna, Jadwiga
    Ze wstępu: "W Polsce od 1994r. rozwija się pediatryczna domowa opieka paliatywna, polega ona na zapewnieniu całościowej opieki dzieciom z nieuleczalnymi chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci w miejscu ich ...
  • Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym (added: 2019-06-06) 

    Kowalczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    W niniejszym artykule zwrócono uwagę na cele i zadania opieki paliatywnej. Mimo, że w Polsce istnieje od ponad 30 lat, to jednak nadal jest błędnie rozumiana. Zrozumienie sytuacji pacjenta i jego rodziny pozwala na dobór ...
  • Opiekun osoby starszej (added: 2019-06-17) 

    Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Celem opracowania jest przedstawienie modeli opieki rodzinnej, środowiskowej i instytucjonalnej oraz zakresu zadań opiekunów człowieka starego, rekrutujących się z najbliższej rodziny, środowiska i instytucji ...
  • Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej (added: 2017-03-19) 

    Grygus, Igor; Hushchuk, Ihor; Shuhai, Maria; Matlasevych, Oksana
    Russia's occupation of Ukrainian south-eastern territory during so-called hybrid war resulted in appearing not only a large number of wounded people who require further physical rehabilitation, but led to the emergence ...
  • Optymizing the level of physical health of students by type of autonomic nervous system (added: 2014-04-09) 

    Grygus, Igor; Kuczer, Tetyana (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
    We analyzed changes in the physical health of students of the Faculty of Physical Education under the influence of physical training by type of autonomic nervous system. In the study, 87 students attended the first and ...
  • Ostra prawokomorwa niewydolność serca w praktyce ratownika medycznego (added: 2018-10-05) 

    Kural, Bartłomiej
    W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie niewydolności prawej komory serca, szczególnie postaci ostrej, z jakim może się spotkać ratownik medyczny podczas swojej pracy. Problem ten jest często mniej eksponowany, częściej ...
  • Ostre stany patologiczne układu pokarmowego w pracy ratownika medycznego (added: 2016-11-14) 

    Mateusz, Nocuń
    Praca opisuje postępowanie Ratownika Medycznego w wypadku wyjazdu do pacjentów, których objawy wskazują nam na występowanie ostrych stanów patologicznych jamy brzusznej. Jak najlepiej je rozpoznać, jak działać, aby pacjent ...
  • Ostre zespoły wieńcowe w działaniach zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (added: 2018-07-13) 

    Kopeć, Karol
    Zawały serca nadal pozostają jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Coraz większa liczba osób cierpi na choroby układu krążenia. Życie w ciągłym stresie, nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej, używki - zwiększają ...
  • Pacjent z podejrzeniem czerniaka w Poradni Chirurgii Onkologicznej (added: 2014-11-18) 

    Dębska, Grażyna; Migacz, Anna; Cepuch, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Recent years have brought several changes in nursing care concerning the professional role of nurses. New challenges regarding health education and health promotion are observed next to the old traditional roles, which ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 3 (XVIII) : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2018-11-07) 

    Cierniak, Agnieszka; Skubal, Magdalena; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr; Słapińska, Magdalena; Gołkowski, Filip; Roszkowska, Anna M.; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej; Leks, Sylwia; Chrobot, Renata; Ligęza, Janusz; Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek; Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja; Grzywacz-Kisielewska, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    ZE WSTĘPU: Prezentowany Czytelnikom numer „Państwa i Społeczeństwa”, zajmujący się zagadnieniami medycyny i zdrowia publicznego, zawiera trzy prace oryginalne, sześć poglądowych i jeden opis przypadku. Dodatkowo zamieszczono ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 1 (XIX): Medycyna i Zdrowie publiczne (added: 2019-07-24) 

    Kopiński, Piotr; Donesch-Jeżo, Ewa; Skorupska-Król, Agnieszka; Szewczyk, Iwona; Kurleto, Paulina; Marczyńska-Kołacz, Beata; Szepieniec, Wioletta, Katarzyna; Szymanowski, Paweł; Tomková, Šárka; Gurín, Daniel; Špringrová Palaščáková, Ingrid; Sowizdraniuk, Piotr; Sowizdraniuk, Joanna; Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Ze wstępu: "Kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony – zgodnie ze swym podtytułem – medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne (w tym jedną w języku angielskim), dwie poglądowe i jeden ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 4 Medycyna i Zdrowie publiczne (added: 2020-03-10) 

    Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Kopiński, Piotr; Kadučáková, Helena; Tretinová, Barbora; Macko, Magdalena; Senderek, Tomasz; Girzelska, Joanna; Adamczuk, Justyna; Fecko-Gałowicz, Kinga; Nieckula, Magdalena; Kozieł, Dorota; Florek, Renata; Bajcarczyk, Renata; Przybytek, Monika; Filipowicz-Ciepły, Justyna; Kordek, Radzisław; Taran, Katarzyna; Orzechowska, Magdalena; Kuncman, Wojciech; Przybylski, Grzegorz; Dąbrowska, Anita; Gołda, Ryszard; Pilaczyńska-Cemel, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Ze wstępu: "Prezentujemy Państwu kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony zagadnieniom medycyny i zdrowia publicznego, który zawiera sześć prac oryginalnych, dwie prace poglądowe i jeden opis przypadku. To drugi ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 1 Społeczeństwo i niepełnosprawność (added: 2020-06-03) 

    Konarska, Joanna; Leśniak, Joanna; Majewicz, Piotr; Borczykowska-Rzepka, Maria; Kryukovskaya, Natalya; Bizová, Nad’a (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Niepełnosprawność to słowo, które działa jak hasło kojarzące się z cudzym (byle nie własnym) nieszczęściem, a także z: trudnościami, ograniczeniami w działaniu i pracy, leczeniem, bólem, cierpieniem, ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 2 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2020-07-31) 

    Komorowski, Andrzej L.; Marino, Marco V.; Musak, Joanna; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Mituś, Jerzy W.; Vaccarella, Gianpaolo; Potapov, Olexii; Mirabella, Antonello; Borkowski, Krzysztof; Różański, Waldemar; Pawłowski, Leszek; Kozłowska, Dagmara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Z ogromną przyjemnością oddaję w ręce Czytelników kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa. Medycyna i Zdrowie Publiczne”, będący jednocześnie pierwszym numerem powstającym pod moim kierownictwem. Zmiana ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 4 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2021-03-05) 

    Komorowski, Andrzej L.; Lu, Pamela W.; Fields, Adam C.; Melnitchouk, Nelya; Macintyre, Iain; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Potapov, Oleksii; Kosiukhno, Sergii; Kalashnikov, Oleksandr; Todurov, Ivan; Iwańska, Ewa; Janeczek, Maja; Muzykiewicz, Konrad; Kosobucki, Radosław; Misiek, Marcin; Bodzek, Maciej; Blecharz, Paweł; Grolik-Kachnic, Marzena; Mazur, Jacek; Szlachetka, Bartłomiej; Brażnik, Aleksander; Kuczia, Marian; Dobrowolska, Beata; Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony medycynie i zdrowiu publicznemu. Niektórzy autorzy i recenzenci bieżącego numeru pisali swoje teksty ...
  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 : Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne (added: 2014-05-08) 

    Szwaja, Jacek Z.; Wolski, Dominik; Alejziak, Bożena; Furmanek, Mirosław; Długosz, Zbigniew; Prylińska, Monika; Krauz, Krystyna; Prus, Marzena; Rettinger, Renata; Staszak, Piotr; Ostrowska, Barbara; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Banaszkiewicz, Magdalena; Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt; Tyrańska, Małgorzata; Lisowska, Renata; Józefczyk, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Prezentowane w niniejszym tomie artykuły podejmują zaledwie niewielki wycinek zagadnień i problemów, które dotyczą funkcjonowania i znaczenia turystyki w obszarze formalnoprawnym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, ...
  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2014 : Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2016-04-06) 

    Milaniak, Irena; Pasek, Małgorzata; Kowal, Urszula; Tomaszek, Lucyna; Bochnak, Zdzisława; Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Gołkowski, Filip; Spodzieja, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Drąg, Jagoda (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2012 (added: 2014-06-24) 

    Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Dębska, Grażyna; Karpińska-Ochałek, Małgorzata; Obrzud, Magdalena; Mętel, Sylwia; Gruchała, Anna; Szczygieł, Elżbieta; Kwiatkowski, Tomasz; Kawecki, Zdzisław; Kwiatkowski, Stanisław; Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika; Kowalczyk, Magdalena; Pasek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” jest pierwszym poświęconym problematyce zdrowia i choroby. Z tego też powodu forma prezentacji materiału jest typowa dla publikacji z zakresu nauk medycznych. Szczegółową instrukcje dla ...
  • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2015 : Służby mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe (added: 2016-05-16) 

    Leśniak, Małgorzata; Szaszkiewicz, Maciej; Czekaj, Katarzyna; Malczewska-Błaszczyk, Agnieszka; Wach, Ewa; Tomasz, Witold; Hejmej, Angelika; Krystyan, Tomasz M.; Jasińska, Anna; Lickiewicz, Jakub; Szymańska, Jolanta; Burkiewicz, Łukasz; Czerwińska-Jakimiuk, Ewa; Lizak, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)