Now showing items 21-40 of 4947

 • Odbudowano kościół polskich zesłańców w Tobolsku! (added: 2014-06-07) 

  Masiarz, Władysław (Zarząd Główny Związku Sybiraków, 1999)
 • Prawda i fikcja literacka w powieści Igora Newerlego "Wzgórze Błękitnego Snu" (added: 2014-06-16) 

  Masiarz, Władysław (Zarząd Główny Związku Sybiraków, 1999)
 • Stabilizacja systemu demokratycznego: wybory parlamentarne 1997 w Polsce (added: 2019-07-01) 

  Dudek, Antoni (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "W 1997 r. Polacy mogli dwukrotnie uczestniczyć w powszechnym głosowaniu. Zanim zakończyła się kadencja sejmu wybranego w 1993 r., który jako pierwszy w dziejach III Rzeczpospolitej pracował przez cztery lata, odbyło się ...
 • Polskie oddziały wartownicze przy armii amerykańskiej we Francji (added: 2019-07-01) 

  Brzoza, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Dowództwo przygotowujących się do inwazji na kontynent wojsk alianckich było świadome faktu, że czeka na nie wiele zadań, które z powodzeniem mogłyby być wykonywane nie przez oddziały wojskowe, potrzebne przede wszystkim ...
 • Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w "atlantyckiej" myśli politycznej (added: 2019-07-01) 

  Szlachta, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Przed ćwierćwieczem rozpoczęła się w zachodnich ośrodkach akademickich debata dotycząca treści i znaczenia ideału republikańskiego kreślonego nade wszystko przez myślicieli włoskiego renesansu dla „atlantyckiej tradycji ...
 • Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999 (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wydarzenia listopada 1989 r., które przeszły do historii pod nazwą „aksamitnej rewolucji”, stanowią bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących punktów zwrotnych w historii Czechosłowacji. Doprowadziły one mianowicie ...
 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji (added: 2019-07-01) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie polityki rządu Republiki Federalnej Niemiec (RFN) wobec państw byłego ZSRR, określanych jako Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Wyłączenie krajów bałtyckich z ...
 • Ryty masońskie - źródła i korzenie (added: 2019-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wbrew powszechnemu przekonaniu masoneria nie powstała dopiero w 1717 r., od kiedy to większość badaczy jest skłonna przyjmować jej historyczną pewność. W rzeczywistości jest znacznie starsza. Zapewne z tego powodu ...
 • Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Często bywa powtarzany pogląd, że jednym z najbardziej charakterystycznych i znaczących rysów pre-millenijnej polityki w demokracjach Europy Zachodniej jest swoisty renesans idei, mchów i partii skrajnie prawicowych. Z ...
 • Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL (added: 2019-07-01) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Z wprowadzenia: "W latach 1990-1998 został wprowadzony samorząd terytorialny w jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jego praktyczne funkcjonowanie wzbudza szeroką dyskusję społeczną. Krytyce poddaje się ...
 • Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej (added: 2019-07-01) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Pierwsze koncepcje politycznej i gospodarczej integracji Europy formowane były już w XIX w. Jednakże dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej powstały warunki do urzeczywistnienia idei integracji regionalnej w ...
 • Partie polityczne jako czynnik zmian w katalogu zasad ustrojowych państwa demokratycznego i zasadniczy element konstrukcyjny zasady pluralizmu politycznego (added: 2019-07-01) 

  Kulig, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Partie polityczne w początkowym okresie swego rozwoju, a więc jeszcze jako mniej lub bardziej sformalizowane kluby czy koterie arystokratyczne napotykały na poważny opór polityczny, doktrynalny a wreszcie przeciwdziałanie ...
 • Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich (added: 2019-07-01) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Prawo ochrony przyrody stanowi jeden z nowszych działów prawa administracyjnego, powstały w II połowie XIX w., bo choć chronienie skarbów przyrody znajdowało swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie już w średniowieczu, ...
 • Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji (added: 2019-07-01) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "W sejmie ostatniej kadencji w ławach reprezentantów mniejszości żydowskiej zasiedli syjoniści: Emil Sommerstein, Salomon Seidenman, Izaak Schwarzbart oraz związani z kręgiem ortodoksji: Jakub Lejb Mincberg i Jankiel ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001 (added: 2014-09-01) 

  Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
 • Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych w początkach XXI w. (added: 2019-07-01) 

  Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych wczesną jesienią 2001 r. znajduje się w punkcie zwrotnym. Wydarzenia 11 września uwypukliły ogromną sprzeczność między przytłaczającą potęgą, bezwzględną i względną, ...
 • Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej: materiały z konferencji (added: 2020-03-30) 

  Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz; Andrejčíková, Mária; Bačova, Monika; Bálint, Ján; Bobáková, Viktoria; Bocák, Vladimír; Boczkowska, Barbara; Borowiec, Janusz; Budzowski, Klemens; Čamický, Štefan; Chmaj, Artur; Цимбалюк, I.M.; Cisowska, Katarzyna; Czermińska, Małgorzata; Дем’янчук, A.C; Dyczkowska, Joanna; Євтух, М.Б; Джунь, Й. В.; Farkašovská, Mária; Fatuła, Dariusz; Galata, Stanisław; Горбаткж, М.Д.; Grzybowski, Marek; Hamaj, Pavol; Hofreiter, Ladislav; Holičková, L'ubica; Hulan, Bohumír; Jamnický, Ondřej; Janeček, Vladimír; Янчук, П.С.; Kaczmarek, Jarosław; Kaganek, Krzysztof; Kaszuba, Krzysztof; Kevický, Dušan; Kiš, Slavomír; Kmeť, Stanislav; Kondrakiewicz, Teresa; Korčmároš, Ján; Коробович, Л.П.; Korzeniowski, Leszek; Кузьменко, А.П.; Księżyk, Marianna; Kudlička, Jozef; Lumnitzer, Ervin; Maciejewski, Jan; Márton, Sára; Mesároš, Marián; Micek, Magdalena; Molendowski, Edward; Novák, Rudolf; Oberuč, Jaroslav; Olejnik, František; Pałgan, Ryszard; Pelekh, Yuri; Piocha, Stanisław; Polonský, Dušan; Prividiová, Eva; Reitšpís, Josef; Rymarczyk, Jan; Simpson, Dorota; Svirák, Pavel; Szabo, Stanislav; Swierczyńska, Jowita; Treder, Hanna; Tyrała, Paweł; Urblíková, Daniela; Varcholová, Tatiana; Venter, György; Zabuta, T.; Завацький, B.I.; Завацька, Jl.A.; Завацька, H.B.; Żuk, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Z przedmowy: "Integracja europejska to proces łączenia, scalania się odrębnych ekonomicznie, społecznie, kulturowo gospodarek europejskich krajów. Proces integracji prowadzi do istotnych przekształceń w sferze gospodarki, ...
 • Psychologia religii w Polsce. Punkty zwrotne i współczesne wyzwania (added: 2019-07-01) 

  Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Fakt istnienia psychologii religii jest w Polsce zjawiskiem nieco dziwnym. Zainicjowana na początku XX w., kiedy Polska nie widniała na mapach, psychologia religii uprawiana była dość okazjonalnie. Możliwe, że jedną ...
 • Granice władzy - wybrane problemy praw i wolności człowieka (added: 2020-07-21) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Ze wstępu: "W ostatnim dziesięcioleciu ustrój demokratyczny zrobił w świecie karierę. Padły liczne dyktatury wojskowe, padł komunizm w Europie Środkowej. Prawie połowę z dwustu państw świata można uznać za mniej lub ...