Now showing items 4661-4680 of 4696

 • Czy śmierć w erze technologicznej jest moralna? (added: 2015-07-07) 

  Siodłak, Marcin
  W artykule przedstawiono opis dotyczący spraw moralności, śmierci w odniesieniu do czasów współczesnych. Zwrócono również uwagę na kwestie rozwoju nauk, które dokonują się bardzo szybko w czasach obecnych. Wspomniano ...
 • Hormony sterydowe jako anaboliki – mechanizm działania, skutki uboczne, zastosowanie medyczne i stosowanie ich w dopingu sportowym (added: 2016-11-24) 

  Piątek, Mariusz
  Układ hormonalny jest niezbędny do utrzymania równowagi w środowisku wewnętrznym organizmów. Ze względu na zakres przekazywania informacji, mechanizm wydzielania oraz strukturę chemiczną hormony zostały podzielone na ...
 • Narkotyczne leki przeciwbólowe – mechanizm działania, zastosowanie terapeutyczne i ich działania niepożądane (added: 2016-11-24) 

  Błachowicz, Kamil
  Ból jest przykrym doznaniem uczuciowym związanym z możliwością uszkodzenia tkanek. W celu walki z bólem o średnim i silnym działaniu skuteczne są w szczególności opioidowe leki przeciwbólowe. Światowa Organizacja Zdrowia ...
 • Dlaczego seniorzy wiedzą mniej o udzielaniu pierwszej pomocy i nie radzą sobie z rozpoznawaniem stanów nagłych (added: 2019-07-04) 

  Turalińska, Angelika
  Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do osób w wieku senioralnym stają się coraz częstsze. Szacuje się, że w skali roku jest to ok. 40% z wszystkich interwencji. Wynika to z tego, że ludzie po 60 roku życia zmagają się ...
 • Zespół Tourette'a (added: 2018-07-17) 

  Kępa, Dariusz
  Zespół Tourette’a zaciekawił mnie już dawno temu, jeszcze zanim zacząłem interesować się medycyną. To nieuleczanie wrodzone zaburzenie neurologiczne odkrył i opisał, w 1885 roku francuski neurolog i neuropsychiatra Georges’a ...
 • Choroby tropikalne w praktyce ratownika medycznego (added: 2017-09-29) 

  Gierałt, Klaudia
  W pracy opisano często występujące choroby tropikalne takie jak: malaria, żółta gorączka, gorączka zachodniego Nilu, denga, larwa wędrująca, cholera, dur brzuszny, trąd. Wywoływać je mogą zarówno wirusy, bakterie, jak ...
 • Wstrząs neurogenny - przyczyny, objawy, leczenie (added: 2018-07-17) 

  Hnatkiewicz, Monika
  Tematem opisywanej pracy jest wstrząs neurogenny, jego przyczyny, objawy i leczenie. Mimo, że wstrząs tego typu pojawia się stosunkowo rzadko, niesie on za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i życia, ponieważ poprzez ...
 • Osoba dorosła poszkodowana w wypadku drogowym. Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym – Najczęstsze urazy. (added: 2019-11-04) 

  Zaremba, Sławomir
  Wypadki komunikacyjne i związane z nimi obrażenia poszkodowanych to stale aktualny problem współczesnego świata. W pracy przedstawiono zarys problematyki wypadków drogowych oraz omówiono najczęstsze rodzaje wypadków i ...
 • Obrażenia urazowe kobiet w ciąży (added: 2017-09-26) 

  Kuwik, Magdalena
  Urazy stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonu. U kobiet w ciąży najwięcej urazów powstaje w podczas wypadków samochodowych. Postępowanie w przypadku urazu kobiety w ciąży jest o tyle trudne, że medyczne czynności ...
 • Hiszpańskie prawo reklamy (added: 2019-07-11) 

  Lampart, Małgorzata
  Ze wstępu: "W latach sześćdziesiątych XX wieku Hiszpania znajdowała się w czołówce nowoczesnych państw europejskich pod względem przyjętych regulacji dotyczących reklamy. Na mocy Statutu Reklamy wydanego w 1964 roku, ...
 • Ewolucja postaci Jokera w kinematografii (added: 2020-12-04) 

  Palka, Hanna
  Ze wstępu: "Filmy komiksowe to fenomen współczesnej popkultury, mimo iż ich początki sięgają wiele lat wstecz. Wytwórnie filmowe nieustannie pracują nad ich tworze-niem, produkując nie tylko większość kasowych przebojów, ...
 • Sytuacja wyspiarskich państw Pacyfiku w kontekście zmian klimatycznych (added: 2020-12-04) 

  Hougardy, Alison
  Zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla całej ludzkości, jednak najdotkliwiej odczują je wyspiarskie państwa Pacyfiku. W dobie podnoszenia się poziomu mórz i oceanów prawo międzynarodowe stoi przed nowym ...
 • Muzeum Wawelu (added: 2020-12-04) 

  Nowak, Wioletta
  Ze wstępu: "Na przestrzeni ostatnich lat, sposób doświadczania czasu we współczesnej kulturze uległ dużym przeobrażeniom. Mówi się o kulturze „teraz”, kulturze teraźniejszości, podkreślając jej ulotność, szybkość oraz ...
 • Waterfront student centre in Krakow (added: 2020-12-04) 

  Rodrigue, Kongne Mousob
  INTRODUCTION: "“Waterfront revitalization is one of the most interesting phenomena of urban renewal of the last decades, bringing ‘cities on water’ around the world to a new leadership. […] port and fluvial cities can be ...
 • Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu (added: 2019-07-23) 

  Starczewska, Katarzyna
  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu, znany także jako Trybunał Tokijski, był drugim tego typu organem na świecie, powołanym w celu wymierzenia sprawiedliwości wobec głównych przedstawicieli Cesarstwa ...
 • Zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich oddziaływanie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – W oparciu o teorię i praktykę pedagogiczną (added: 2020-03-10) 

  Wenczyński, Bartosz
  Ze wstępu: "Harmonijny i prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jest wynikiem dojrzewania centralnego układu nerwowego, narządów zmysłowych, oraz ich wzajemnej integracji i stymulacji. W jego rezultacie ...
 • Rola mediów w polityce - Na przykładzie konfliktu Rosyjsko-Ukraińskiego (added: 2019-07-23) 

  Savranska, Kateryna
  Ze wstępu: "Wywieranie wpływów na arenie międzynarodowej jest podstawowym celem każdego państwa. W czasach dzisiejszych współczesny układ de jure – według prawa międzynarodowego – nie pozwala na to, aby prowadzić wojny ...
 • Problemy żywieniowe ludzi starszych (added: 2019-07-22) 

  Kusznir, Anna
  Ze wstępu: "Od wielu lat obserwujemy, że polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele społeczeństw Zachodu, starzeje się. W gronie ludzi starszych na szczęście powiększa się grupa osób, które za cel stawiają sobie jak ...
 • Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych (added: 2019-07-23) 

  Głowacka, Aldona
  Ze wstępu: "Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym składnikiem, dobrostanu człowieka. Zaburzenia psychiczne występują w ciągu życia u wysokiego odsetka osób z populacji ogólnej, towarzyszą także licznym chorobom somatycznym ...
 • Winnica w Krzeszowie nad Sanem (added: 2019-07-22) 

  Kardaś, Bartosz
  "Wino to lustrzane odbicie historii terenów i ludzi, którzy je zamieszkują. Żadna z upraw nie zależy w tak dużym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Wybór tematu projektu był podyktowany chęcią wykorzystania unikalnego ...