Now showing items 1125-1144 of 3342

  Title
  Laboratory and Field Research on the Ocular-motor Deception Test [1]
  Labour Law in the Face of Economic Crisis [1]
  Language Needs Analysis as the First Step in Designing an LSP Test for Police Officers. [1]
  Law and legal cultures in the 21st century: diversity and unity : the 23rd IVR Congres : special workshops students and young researchers [1]
  Län - szwedzki model samorządu regionalnego [1]
  Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych [1]
  Leczenie bólu w przypadku oparzeń u dzieci przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie bólu w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie fibrynolityczne pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST w postępowaniu zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie immunomodulacyjne stwardnienia rozsianego [1]
  Legal Admissibility of Employee Polygraph Examinations in Poland [1]
  Legal and practical aspects of using the polygraph in the Republic of Lithuania [1]
  Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency [1]
  Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern [1]
  Legion Arabski a Bliskowschodnia Polityka Wielkiej Brytanii w latach 1939–1956 [1]
  Legislacja. Analiza procesu [1]
  Legislation on Financing Public Benefit Activities from Tax Designation in Poland [1]
  Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie [1]
  Leibniz o państwie i gospodarce [1]
  Lekarski obowiązek a samostanowienie pacjenta [1]