Now showing items 2-3 of 3

  • Umrisse deutscher Außenpolitik (added: 2021-06-28) 

    Crome, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Trzydzieści lat po zjednoczeniu, Niemcy są ponownie głównym ośrodkiem władzy w Europie, odrywają kluczową rolę w UE i stały się potęgą w wymiarze geoekonomicznym, z interesami w skali globalnej. Rozszerzenie UE na wschód ...
  • Why Should Poland Not Be Afraid of a War with Russia? (added: 2021-08-30) 

    Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Artykuł został poświęcony rozważaniom nad możliwościami starcia wojskowego Rosji z Polską. Opierając się na przedstawionych kluczowych strategicznych dokumentach, na podstawie ich analizy oraz prowadzonych wcześniej ...