Now showing items 1-1 of 1

  • Rozwój miast i przemiany struktury osadniczej japońskich megamiast (added: 2020-06-23) 

    Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Z wprowadzenia: "Dynamicznie rozwijane od końca XX wieku procesy suburbanizacji-metropolizacji układów osadniczych, w szczególności w państwach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego, doprowadziły do powstania i ...