Now showing items 60-79 of 159

 • Mniejszości etniczno-religijne Bliskiego Wschodu: strategie przetrwania w XX w. (added: 2019-04-15) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Bliski Wschód jest w powszechnym rozumieniu muzułmański, ale obok muzułmanów w regionie mieszkali, i mieszkają nadal, wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa oraz innych religii. Region jest jeszcze bardziej ...
 • Musings on mortality (added: 2019-04-17) 

  Zuckert, Catherine (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Death is a pervasive fact of human existence that both unites and divides us. The rational capacity that distinguishes human beings from other animals allows us to know—in a way more instinctively regulated creatures ...
 • Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna (added: 2019-06-05) 

  Tomasiewicz, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The purpose of this article is to analyze the political thought of the Movement Sword and Plough, and fi nding sources in the concepts Zadruga – pre-war neo-pagan groups. The Sword and the Plow was not the only Polish ...
 • Młodzież wszechpolska wobec Kościoła i katolickiej nauki społecznej. Katolickie państwo narodu polskiego – reaktywacja (added: 2019-06-11) 

  Wiszniewski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  (...) "Wznowienie działalności Młodzieży Wszechpolskiej, które nastąpiło w grudniu 1989 r., po raz kolejny przywróciło do życia organizację, której celem głównym jest „wychowanie członków w duchu wartości narodowych i ...
 • Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej (added: 2019-04-15) 

  Kubarek, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Mniejszości etniczne tworzą członkowie wspólnot kulturowych niebędących narodami, o charakterze ponadplemiennym i ponadlokalnym, rozlokowani często na terenie przygranicznym kilku państw. W Europie zalicza się do nich ...
 • Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii (added: 2019-04-15) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Jednym ze sposobów wyjaśniania procesów narodowotwórczych jest etnosymbolizm. Przyjmuje on za kluczowe dla powstawania narodów odwoływanie się do historycznego dziedzictwa, wspólnych mitów, zbiorowej pamięci oraz ...
 • Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” (added: 2019-06-12) 

  Filip, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Analiza nacjonalizmu z perspektywy praktyk czy działań to przypadek rzadko spotykany, powszechne natomiast jest myślenie o nacjonalizmie w kategoriach wartości czy idei: jako przykład wystarczy podać zbiór artykułów, ...
 • Neopogaństwo polskie w świetle systemowej teorii kultury (added: 2019-06-17) 

  Słowiński, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Praca przedstawia spojrzenie na ruchy neopogańskie poprzez rozróżnienie w nich treści bliskich rzymskim określeniompaganos i barbaros. Dzięki zastosowaniu narzędzi systemowej teorii kultury uzyskano wgląd w ...
 • Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosji (added: 2019-06-17) 

  Zaczkowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Głównym problemem, który poruszę, będzie charakterystyka rosyjskich grup neopogan. W pracy posłużę się definicją zjawiska, sformułowaną przez W. Hannegrafa: As a generał term, "neopaganism" covers all those modem movements ...
 • Neopogaństwo w Polsce - jego rola i perspektywy (added: 2019-06-17) 

  Grott, Bogumił (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  'W twórczości Jana Stachniuka, założyciela grupy Zadrugi, uznawanej za formację neopogańską, można wyodrębnić wiele warstw i aspektów. Jedne z nich ściśle wiążą się z epoką, w której żył i działał, z jej klimatem politycznym ...
 • Neopogaństwo w Polsce a duchowość New Age (added: 2019-06-17) 

  Pasek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Nowe ruchy religijne (dalej NRR) to wg Eileen Barker takie, które podzielają „religijny lub filozoficzny światopogląd albo twierdzą, że dysponują środkami, które pozwalają osiągnąć pewne wyższe cele, takie jak transcendentna ...
 • Niektóre aspekty buddyjskiej ścieżki jako sposób budowania więzi ze światem (added: 2019-05-21) 

  Kotas, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Buddyzm nie wytworzył nigdy koherentnego poglądu na świat przyrody. Prymarnie zajmuje się on nie naturą jako przyrodą, ale naturą umysłu. W czasach, gdy buddyzm indyjski, wywodzący się od Buddy Śakjamuniego, nie zdążył ...
 • Nowe wierzenia tajwańskie (added: 2019-05-22) 

  Bzdyl, Joanna; Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Tajwan powojenny stał się od przeszło półwiecza depozytariuszem szeroko rozumianej tradycyjnej kultury chińskiej. I to nie tylko dzięki wywiezieniu na Tajwan najcenniejszych zabytków z Muzeum Pałacowego w Pekinie. ...
 • O etnografię rodzimowierstwa. Wpsorwadzenie do etnografii zakonu zadrugi "północny wilk" (added: 2019-06-17) 

  Filip, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Dostrzeżenie problemu subiektywności opisu humanistyka zawdzięcza szeroko pojętej myśli postmodernistycznej. Do początku drugiej połowy XX w. naukę traktowano jako narzędzie dostarczające obiektywnej wiedzy o świecie, ...
 • Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w. (added: 2019-06-17) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Pod pojęciem neopogaństwa słowiańskiego mieści się wiele ruchów o różnym charakterze religijnym, politycznym, formalnym i o różnym składzie osobowym. Cechą łączącą je wszystkie jest nawiązywanie do przedchrześcijańskiego ...
 • Obrzędy pogrzebowe Nuosu z południowo-zachodnich Chin (added: 2019-05-22) 

  Zemanek, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Nuosu, oficjalnie klasyfikowani przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej jako podgrupa Yi, są jedną z mniejszości narodowych zamieszkujących południowo -zachodnie Chiny o odrębnej, niechińskiej kulturze i religii. W latach ...
 • Ocena skutków konkordatu z 1993 roku w polskim porządku prawnym (added: 2019-05-15) 

  Krukowski, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Problem skuteczności zawarcia Konkordatu z 1993 r. w publicystyce polskiej został podjęty w warunkach transformacji ustrojowej totalitaryzmu komunistycznego w demokrację liberalną. Należy jednak zauważyć, iż nie jest ...
 • Od indyferentyzmu do neopogaństwa. Oceny "warunków zastanych" w Polsce przez Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka w świetle ich stosunku do religii katolickiej (added: 2019-06-17) 

  Górewicz, Igor D. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Celem artykułu jest prześledzenie i porównanie poglądów Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka na problem wad narodu polskiego - powodujących według nich niż cywilizacyjny - oraz pokazaniu tychże poglądów w świetle postaw ...
 • Pamięć a proces pojednania w społeczeństwach pluralistycznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie Bośni i Hercegowiny (added: 2019-05-22) 

  Biela, Tatiana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...)"Mówiąc o Bałkanach (szczególnie w kontekście byłej Jugosławii), można spotkać się ze stwierdzeniem, iż wyprodukowały one więcej historii niż są w stanie strawić (Allen Kassof). Zastąpienie słowa historia słowem ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2001 (added: 2014-09-01) 

  Bankowicz, Bożena; Bankowicz, Marek; Bednarczyk, Bogusława; Cziomer, Erhard; Dudek, Antoni; Zyblikiewicz, Lubomir; Kulig, Andrzej; Lewandowska-Malec, Izabela; Malec, Jerzy; Brzoza, Czesław; Fałowski, Janusz; Kargol, Anna; Szlachta, Bogdan; Socha, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)