Now showing items 109-128 of 159

 • Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich (added: 2019-06-17) 

  Biliński, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Odwoływanie się do wierzeń przedchrześcijańskich, pojmowanych jako pierwotność etniczna, charakteryzuje zarówno grupy religijne o charakterze formalnym, zarejestrowanym (Zrzeszenie Wiary Rodzimej, Rodzimy Kościół Polski, ...
 • Religia a współczesne stosunki międzynarodowe (added: 2015-06-12) 

  Zieliński, Tadeusz J.; Zdanowski, Jerzy; Stawowy-Kawka, Irena; Köhrsen, Jens; Ibek, Paweł; Sakowicz, Eugeniusz; Bainczyk, Magdalena; Cebula, Sławomir; Yazdani, Abbas; Kościelniak, Krzysztof; Diawoł, Anna; Czajkowska, Katarzyna; Bednarska-Stec, Anna; Curanović, Alicja; Eijaz, Abida; Rzepka, Marcin; Szpunar, Magdalena; Liszka, Agnieszka; Małecka, Anna; Stark, Katarzyna; Castillo Terán, Gabriela; Banek, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych (added: 2019-05-13) 

  Kownacki, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Aktualna faza funkcjonowania afrykańskich ustrojów państwowych, przejawiająca się w dekompozycji ukształtowanych i w miarę utrwalonych w następstwie dekolonizacji instytucji oraz stabilizacji niepodległego bytu politycznego, ...
 • Religion and american foreign policy: Contesting the obvious (added: 2019-04-16) 

  Domaradzki, Spasimir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  From introduction: "The role of religion in U.S. foreign policy is a very complex issue. Dependent on the personal attitude of the researcher, religion can play a major or secondary role in analyzing the process of shaping ...
 • Religion and religiosity in The United States (added: 2019-04-17) 

  Młodzianowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Considering the lack of attention paid to religious topics in European popular journalism and scholarly magazines, the noticeable interest in religiosity and passionate discussions on the issue in the United States is ...
 • Religion, religious freedom, and the american politicial tradition (added: 2019-04-16) 

  Leo, Leonard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Throughout American history, many of our nation’s leaders and citizens have believed that the United States is an exceptional nation. The roots of American exceptionalism run deep, as far back as the early 17th century ...
 • Rodzimowiercy a media na przykładzie polskiej prasy w 2008 roku (added: 2019-06-12) 

  Antosik, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Media oraz środowiska rodzimowierców nie funkcjonują w zupełnej niezależności od siebie. Dziennikarze, którzy podejmują temat rodzimowierstwa, przynajmniej teoretycznie powinni nawiązać kontakt z tym środowiskiem. Z ...
 • Rodzimowiercza tożsamość i jej źródła (added: 2019-06-12) 

  Potrzebowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zagadnienie tożsamości wyszło już poza wąskie ramy logiki i stało się obiegowym pojęciem w wielu krajach. Pytanie o narodową lub wyznaniową tożsamość jest częstym tematem wśród rozważań nad tym, kim jesteśmy. W Polsce ...
 • Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu (added: 2019-06-17) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Tekst jest próbą przedstawienia stosunku polskich ruchów rodzimowierczych (neopogańskich) do polityki i uczestnictwa w życiu publicznym. Nie jest to obraz całościowy, autor starał się nakreślić zasadnicze linie podziału, ...
 • Rola Kościoła katolickiego w procesach globalizacji, asymilacji i homogenizacji w Ameryce Łacińskiej (added: 2019-05-15) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: "Niniejszy tekst stanowi zbiór ogólnych uwag dotyczących funkcji Kościoła katolickiego w historycznym procesie integracji społecznej i kulturowej w Ameryce Łacińskiej. Zrodził się on z inspiracji i na marginesie ...
 • Romantic theopolitical testament – Richard J. Neuhaus and the american city of man (added: 2019-04-16) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Richard J. Neuhaus was a fascinating phenomenon. A first-rate public intellectual, in the 1960s he was a civil rights Lutheran activist for the equality of black Americans within the circle of Martin Luther King. He was ...
 • Rozwój świadomości religijnej u młodzieży: badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat (added: 2015-03-05) 

  Niemirowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Praca niniejsza, zawierająca analizę mechanizmów kształtowania się świadomości religijnej, ma charakter raczej teoretyczny, oparta została co prawda na wynikach własnych badań (z wykorzystaniem własnych obserwacji i ...
 • Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989 (added: 2019-06-12) 

  Szczepański, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Tekst ten poświęcony jest polskim środowiskom rodzimowierczym (neopogańskim – autor używa tych określeń jako synonimów) i zadrużnym. Oznacza to, że pominięte zostały analogiczne środowiska niepolskie, działające w ...
 • Rwanda – Od konfliktu etnicznego do ludobójstwa (added: 2019-04-15) 

  Wolańska, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wiele konfliktów o podłożu etnicznym w Afryce jest efektem europejskiej ekspansji kolonialnej. Kolonializm niszczył bowiem delikatne struktury plemienne i wprowadzał europejski model państwowości, z centralnym ośrodkiem ...
 • Rynek miast kongresowych (na przykładzie Wiednia) (added: 2019-06-06) 

  Sacha, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Congress or conference tourism is included into the concept of business tourism and, as such, it constitutes a separate and important segment of tourism. The destinations are most often large cities and metropolises, as ...
 • Ryty masońskie - źródła i korzenie (added: 2019-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wbrew powszechnemu przekonaniu masoneria nie powstała dopiero w 1717 r., od kiedy to większość badaczy jest skłonna przyjmować jej historyczną pewność. W rzeczywistości jest znacznie starsza. Zapewne z tego powodu ...
 • Skarb Światowida – element przekazów channelingu telepatycznego ruchu Misja Faraon (added: 2019-06-12) 

  Beźnic, Szymon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  (...) "Ruch religijny Misja Faraon (Projekt Cheops) rozpoczął swoją działalność 6 maja 2001 r. we Wrocławiu, kiedy to odbyła się pierwsza sesja regresji wieku, której poddano liderkę ruchu, Lucynę Łobos (aktualnie ...
 • Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu (added: 2019-06-17) 

  Simpson, Scott (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Jednym z najbardziej zaskakujących i fascynujących aspektów rytuału jest nieskończona liczba „poprawnych" jego wykonań, które nie są jednak swymi dokładnymi kopiami. W tym wymiarze rytuał przypomina język, w którym można ...
 • Some notes on religion and democratic liberty (added: 2019-04-16) 

  Blitz, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "My intention is to discuss briefly several elements of the connection between liberal democracy and religion. This topic is decisive in much of Richard Neuhaus’ work. Conserving liberty is a central task today, and ...
 • Sporne problemy nowożytnej historii Chin (added: 2019-05-21) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W badaniach nowożytnej historii Chin, podobnie jak w odniesieniu do badań dziejów innych krajów, zawsze występowały problemy sporne. Wynika to z samej materii badań: już w momencie powstawania faktu historycznego występują ...