Now showing items 125-144 of 159

 • Skarb Światowida – element przekazów channelingu telepatycznego ruchu Misja Faraon (added: 2019-06-12) 

  Beźnic, Szymon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  (...) "Ruch religijny Misja Faraon (Projekt Cheops) rozpoczął swoją działalność 6 maja 2001 r. we Wrocławiu, kiedy to odbyła się pierwsza sesja regresji wieku, której poddano liderkę ruchu, Lucynę Łobos (aktualnie ...
 • Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu (added: 2019-06-17) 

  Simpson, Scott (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Jednym z najbardziej zaskakujących i fascynujących aspektów rytuału jest nieskończona liczba „poprawnych" jego wykonań, które nie są jednak swymi dokładnymi kopiami. W tym wymiarze rytuał przypomina język, w którym można ...
 • Some notes on religion and democratic liberty (added: 2019-04-16) 

  Blitz, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "My intention is to discuss briefly several elements of the connection between liberal democracy and religion. This topic is decisive in much of Richard Neuhaus’ work. Conserving liberty is a central task today, and ...
 • Sporne problemy nowożytnej historii Chin (added: 2019-05-21) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W badaniach nowożytnej historii Chin, podobnie jak w odniesieniu do badań dziejów innych krajów, zawsze występowały problemy sporne. Wynika to z samej materii badań: już w momencie powstawania faktu historycznego występują ...
 • Stanisław Szukalski’s Neoslavic Art and Politics (added: 2019-06-05) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Stanisław Szukalski był z jednym z z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Znany w Polsce międzywojennej, został zupełnie zapomniany po II wojnie światowej, kontynuował swoją pracę artystyczną ...
 • Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego (added: 2019-05-21) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozmieszczenie ludności w Brazylii jest bardzo nierównomierne. W największym regionie północnym (norte) obejmującym wraz z Amazonią około 40% powierzchni kraju, mieszka 7,6% ludności. Największa liczba ludności, ...
 • Święta i obrzędy rodzimej wiary (added: 2019-06-17) 

  Gajda, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Rodzima Wiara to neopogański związek wyznaniowy, nawiązujący do słowiańskiej wiary i kultury przedchrześcijańskiej dawnych Polaków. Wpisuje się w nurt nowych ruchów religijnych, w ramach których wyróżnia ...
 • Taiwan’s Campaign for United Nations Participation (added: 2019-05-21) 

  Cheng-yi, Lin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "In terms of population, territory, govemment, foreign relations, economic development, and democratization, and under international law, Taiwan has every right to become a member of the United ...
 • The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787 (added: 2019-05-21) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "It is a thesis of this article that the Bill of Rights in the Constitution facilitated the practice of federal judicial review. There were no explicit statements about review in the Bill of Rights but it conditioned the ...
 • The end of the Bernardin era (added: 2019-04-17) 

  Weigel, George (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Cardinal Joseph L. Bernardin died on November 14, 1996, after a moving and profoundly Christian battle with pancreatic cancer that edified Americans across the political and religious spectrums. Fourteen years after his ...
 • The infrastructure of Justice: Institutional Determinants of High Court Decision-Making in Argentina and Venezuela (added: 2019-05-21) 

  Kapiszewski, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "During the last two decades, social scientists have begun to examine the links between law and legał systems, and the broader political and economic changes that are transforming developing democracies. ...
 • The place of religion in the American public square: Christianity, civil religion, and the enduring contribution of Richard John Neuhaus (added: 2019-04-16) 

  McClay, Wilfred M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "It is a rather daunting task to address the place of religion in American public life. The question is so rich, so complex, and often so divisive, even contentious. It brings together the two things that American folk ...
 • The theological-political predicament of American Jewry (added: 2019-04-16) 

  Mittleman, Alan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Leo Strauss, in an autobiographical aside, spoke of being in the grip of a “theological political predicament” as a young man. He meant by this something like the following. For modern Jews the constellation of religious ...
 • Tożsamość a globalizacja (added: 2018-06-11) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Zebrane w tej książce szkice naukowe i filozoficzne poświęcone są głównie szeroko pojętej tożsamości narodowej i kulturowej oraz powiązanych z nią procesom globalizacyjnym. Jest to zagadnienie obecnie dość często ...
 • Tradycyjne wierzenia tajwańskie (added: 2019-05-13) 

  Sawiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Powojenny Tajwan od przeszło półwiecza jest depozytariuszem tradycyjnej kultury chińskiej. Złożyło się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim, spodziewając się okupacji japońskiej w latach 30. XX w., ówczesne władze ...
 • Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej (added: 2019-06-06) 

  Alejziak, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Present paper aims at determining the position of tourism in a life style of youth, living in Poland at the beginning of the third millennium. In order to diagnose the issue, seven reports on tourism activity among polish ...
 • Udostępnianie turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Berchtesgaden (added: 2019-06-06) 

  Prus, Marzena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tatra National Park is the only national park in Poland located within Alpine mountain range. Berchtesgaden National Park can be regarded as an analogous example in Germany. So far, as many as 23 national parks have been ...
 • Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii (added: 2019-06-06) 

  Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Rettinger, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Portugal as a country neighbouring one of the most reception area of the world, which is Spain, has a much lower natural, cultural and tourist infrastructure potential. Algarve region located in the south part of Portugal ...
 • Why values are precious? (added: 2019-04-17) 

  Uberman, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "There is a long-standing superstition that values calls for sacrifices in real life to be compensated by God in the eternal one. Consequently the picture of an honest follower of certain moral rules has been strongly ...
 • Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Strutyński, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polityka jest jednym z wymiarów życia społecznego. Konstruowaniem pożądanego ładu politycznego kraju, krytyką panującego ustroju bądź jego elementów, zajmują się partie polityczne oraz inne podmioty życia społecznego. ...