Now showing items 132-151 of 159

 • Taiwan’s Campaign for United Nations Participation (added: 2019-05-21) 

  Cheng-yi, Lin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "In terms of population, territory, govemment, foreign relations, economic development, and democratization, and under international law, Taiwan has every right to become a member of the United ...
 • The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787 (added: 2019-05-21) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "It is a thesis of this article that the Bill of Rights in the Constitution facilitated the practice of federal judicial review. There were no explicit statements about review in the Bill of Rights but it conditioned the ...
 • The end of the Bernardin era (added: 2019-04-17) 

  Weigel, George (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Cardinal Joseph L. Bernardin died on November 14, 1996, after a moving and profoundly Christian battle with pancreatic cancer that edified Americans across the political and religious spectrums. Fourteen years after his ...
 • The infrastructure of Justice: Institutional Determinants of High Court Decision-Making in Argentina and Venezuela (added: 2019-05-21) 

  Kapiszewski, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "During the last two decades, social scientists have begun to examine the links between law and legał systems, and the broader political and economic changes that are transforming developing democracies. ...
 • The place of religion in the American public square: Christianity, civil religion, and the enduring contribution of Richard John Neuhaus (added: 2019-04-16) 

  McClay, Wilfred M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "It is a rather daunting task to address the place of religion in American public life. The question is so rich, so complex, and often so divisive, even contentious. It brings together the two things that American folk ...
 • The theological-political predicament of American Jewry (added: 2019-04-16) 

  Mittleman, Alan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Leo Strauss, in an autobiographical aside, spoke of being in the grip of a “theological political predicament” as a young man. He meant by this something like the following. For modern Jews the constellation of religious ...
 • Tożsamość a globalizacja (added: 2018-06-11) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Zebrane w tej książce szkice naukowe i filozoficzne poświęcone są głównie szeroko pojętej tożsamości narodowej i kulturowej oraz powiązanych z nią procesom globalizacyjnym. Jest to zagadnienie obecnie dość często ...
 • Tradycyjne wierzenia tajwańskie (added: 2019-05-13) 

  Sawiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Powojenny Tajwan od przeszło półwiecza jest depozytariuszem tradycyjnej kultury chińskiej. Złożyło się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim, spodziewając się okupacji japońskiej w latach 30. XX w., ówczesne władze ...
 • Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej (added: 2019-06-06) 

  Alejziak, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Present paper aims at determining the position of tourism in a life style of youth, living in Poland at the beginning of the third millennium. In order to diagnose the issue, seven reports on tourism activity among polish ...
 • Udostępnianie turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Berchtesgaden (added: 2019-06-06) 

  Prus, Marzena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Tatra National Park is the only national park in Poland located within Alpine mountain range. Berchtesgaden National Park can be regarded as an analogous example in Germany. So far, as many as 23 national parks have been ...
 • Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii (added: 2019-06-06) 

  Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Rettinger, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Portugal as a country neighbouring one of the most reception area of the world, which is Spain, has a much lower natural, cultural and tourist infrastructure potential. Algarve region located in the south part of Portugal ...
 • Why values are precious? (added: 2019-04-17) 

  Uberman, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "There is a long-standing superstition that values calls for sacrifices in real life to be compensated by God in the eternal one. Consequently the picture of an honest follower of certain moral rules has been strongly ...
 • Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Strutyński, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Polityka jest jednym z wymiarów życia społecznego. Konstruowaniem pożądanego ładu politycznego kraju, krytyką panującego ustroju bądź jego elementów, zajmują się partie polityczne oraz inne podmioty życia społecznego. ...
 • Wojny religijne oraz postawy agresywne o podłożu religijnym (przełom II i III tysiąclecia) (added: 2019-06-11) 

  Banek, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Wojny – nawet jeśli określane jako „święte” – oraz wszelkiego rodzaju postawy agresywne wydają się nie mieć nic wspólnego z religią. Religia ma bowiem – z założenia – „łagodzić obyczaje”, ma kierować człowieka ku innej: ...
 • Wspólnota religijno-etniczna Kimbangistów a procesy modernizacji w Demokratycznej Republice Konga (added: 2019-04-15) 

  Bielecki, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Współczesna Afryka boryka się z poważnymi i wielorakimi problemami, których korzenie tkwią w czasach kolonialnej dominacji Europejczyków. Widać to również w przypadku Demokratycznej Republiki Konga, w której skumulowały ...
 • Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939-1945 (added: 2019-06-27) 

  Łętocha, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Historia „Ojczyzny” (konspiracyjny kryptonim „Omega”) rozpoczyna się już pod koniec września 1939 r., kiedy to Witold Grott i Kirył Władysław Sosnowski w porozumieniu z ks. Józefem Prądzyńskim - notabene pomysłodawcą ...
 • Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim (added: 2019-06-17) 

  Mikołajczyk, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Kościół katolicki w swych początkach tworzył jedynie zespoły braterskich wspólnot, me dokonując wewnątrz nich podziałów. Decydującą rolę odgrywały charyzmaty przynależących do nich członków. Dopiero w III w. wykreowany ...
 • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...
 • Zagrożenia i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra (added: 2017-03-13) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł przedstawia teorię natury ludzkiej, która w okresie II wojny światowej i w latach zimnej wojny umożliwiała objaśnienie źródeł okropności wojny będąc jednocześnie intelektualną i moralną podstawą mobilizacji, ...
 • Zainichi – „Niewidzialni ludzie”. Sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii (added: 2019-04-15) 

  Grüner, Zuzanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Społeczeństwo japońskie najczęściej postrzegane jest jako jednorodne etnicznie i rzeczywiście ok. 90% populacji stanowią Japończycy. Niemniej w Japonii mieszka także kilka grup mniejszościowych, z których najbardziej ...