Now showing items 148-159 of 159

 • Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim (added: 2019-06-17) 

  Mikołajczyk, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Kościół katolicki w swych początkach tworzył jedynie zespoły braterskich wspólnot, me dokonując wewnątrz nich podziałów. Decydującą rolę odgrywały charyzmaty przynależących do nich członków. Dopiero w III w. wykreowany ...
 • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...
 • Zagrożenia i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra (added: 2017-03-13) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł przedstawia teorię natury ludzkiej, która w okresie II wojny światowej i w latach zimnej wojny umożliwiała objaśnienie źródeł okropności wojny będąc jednocześnie intelektualną i moralną podstawą mobilizacji, ...
 • Zainichi – „Niewidzialni ludzie”. Sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii (added: 2019-04-15) 

  Grüner, Zuzanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Społeczeństwo japońskie najczęściej postrzegane jest jako jednorodne etnicznie i rzeczywiście ok. 90% populacji stanowią Japończycy. Niemniej w Japonii mieszka także kilka grup mniejszościowych, z których najbardziej ...
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu (added: 2019-06-06) 

  Tyrańska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  A determinant in increasing a hotel’s competitive advantage in the tourist market is, among other things, the quality of provided services, achieved by making appropriate use of the competence of the hotel staff. Considering ...
 • Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa (added: 2019-06-05) 

  Pasek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The author is reconstructing religious doctrines of salvation in Polish neopagan movements. Conclusions were drawn on the base analysis of religious declarations of different groups and the questionnaire survey. Neopagan ...
 • Znaczenie Arabskiej Wiosny (added: 2014-11-12) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  At the turn of 2011, turbulent events occurred in the Middle East that have become known all over the world as the ‘Arab Spring’. Initially, these protests were a form of civil disobedience. Later, the situation developed ...
 • Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku (added: 2017-07-10) 

  Podgórska-Mikuła, Arkadia (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  In the Middle Ages Premonstratensian monasteries were organised along a principle is typical of the Order, that is affi liation and the paternal right (ius paternitatis). All the monasteries were divided into regional ...
 • Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku (added: 2020-02-17) 

  Podgórska-Mikuła, Arkadia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W średniowieczu klasztory premonstrateńskie były zorganizowane na zasadzie typowej dla tego zakonu filiacji i prawa ojcostwa - ius paternitatis. Wszystkie klasztory podzielono na grupy regionalne, zwane cyrkariami. Każda ...
 • Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności a modernizacja społeczno-gospodarcza w krajach Zatoki Perskiej (added: 2019-04-15) 

  Switat, Mustafa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Artykuł omawia miejsce i rolę mniejszości etniczno-religijnych w krajach Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) (Madżlis at-Ta’awun li-Duwal al- Chalidż al-Arabijja; ang. Gulf Countries Council lub Cooperation ...
 • Żydzi w parlamencie wiedeńskim – z działalności poselskiej Emila Byka (1845-1906) (added: 2019-06-11) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Do sztandarowych postaci z galerii członkówgalicyjskiego Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim o pochodzeniu żydowskim, zarazem orędowników asymilacji polskiej, należy bez wątpienia Emil Byk. Ucieleśnia biografię tych ...
 • „Junzi" i „wuwei". Chińska propozycja uzdrowienia administracji państwa (added: 2019-05-13) 

  Banek, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Przytoczone w tytule terminy należą do starej chińskiej tradycji filozoficzno-politycznej, w tym przypadku konfucjańskiej i taoistycznej. Ich imponujący wiek nie jest jednak wcale powodem, by wrzucić je do lamusa. Wprost ...