Now showing items 3-4 of 4

  • Kultura bezpieczeństwa a sprawność funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego (added: 2019-06-12) 

    Wilk-Woś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Od kilku lat funkcjonuje w Polsce system powiadamiania ratunkowego, w którym obsługą zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 zajmują się centra powiadamiania ratunkowego. Poważnym problemem, z którym zmagają się ...
  • Miejsce zarządzania w interdyscyplinarności bezpieczeństwa (added: 2021-01-26) 

    Wilk-Woś, Zofia; Ropęga, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Interdyscyplinarność jest jednym z podstawowych postulatów współczesnych badań naukowych, niezwykle istotnym dla nauk o bezpieczeństwie. Szczególnie dostrzegane są związki między bezpieczeństwem a zarządzaniem. Dorobek ...