Now showing items 4-4 of 4

  • Miejsce zarządzania w interdyscyplinarności bezpieczeństwa (added: 2021-01-26) 

    Wilk-Woś, Zofia; Ropęga, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Interdyscyplinarność jest jednym z podstawowych postulatów współczesnych badań naukowych, niezwykle istotnym dla nauk o bezpieczeństwie. Szczególnie dostrzegane są związki między bezpieczeństwem a zarządzaniem. Dorobek ...