Now showing items 116-135 of 410

 • Leczenie przerzutowego, hormonozależnego, HER-2 ujemnego raka piersi – czy jest miejsce dla ewerolimusu? Opis przypadku (added: 2021-09-13) 

  Grela-Wojewoda, Aleksandra; Pacholczak-Madej, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Rak piersi jest najczęściej występującym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Obecnie standardem postępowania w leczeniu rozsianego, hormonozależnego, HER-2 ujemnego raka piersi, bez cech kryzy trzewnej jest terapia ...
 • Leki a prowadzenie pojazdów (added: 2020-01-28) 

  Dymura, Krzysztof; Woroń, Jarosław; Skowroński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Stosowanie niektórych leków, może podobnie jak spożywanie alkoholu wpływać na zmniejszenie sprawności psychofizycznej kierowców, przyczyniając się do zwiększenia ryzyka wypadku komunikacyjnego. Istnieje wiele leków, które ...
 • Level of physical fitness students (added: 2016-12-08) 

  Grygus, Igor; Pelech, Ihor (Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy, 2016)
  This article is devoted to the study of physical fitness of students. The current state of the problem, scientists working on this issues. The level of physical fitness of 60 students in the fourth year of training at ...
 • Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych (added: 2014-11-18) 

  Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofia to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne ...
 • List do Redakcji. Architektura szpitali psychiatrycznych – wybrane problemy istniejącego stanu infrastruktury (added: 2017-06-06) 

  Bil, Jakub (Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2016)
 • Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (added: 2019-06-03) 

  Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią różnorodną grupą związków. Leki te wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe w następstwie hamowania aktywności cyklooksygenaz (COX). W zależności ...
 • Medycyna i Społeczeństwo. Materiały konferencyjne (added: 2020-03-27) 

  Szawarski, Zbigniew; Gajdosz, Ryszard; Majka, Jolanta; Konturek, Stanisław; Róg, T.; Szczudlik, A.; Nalepa, Irena; Śmiałowska, Maria; Kwiecień, Sławomir; Konturek, Stanisław; Cześnikiewicz, Marta; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Kapiszewska, Maria; Cierniak, Agnieszka; Pyrć, Krzysztof; Reroń, Alfred; Huras, Hubert; Wąs, Kazimierz; Niedźwiedzki, Tadeusz; Szeliga, Paweł; Spławiński, Jacek; Kuźniar, Jerzy; Chruściel, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Z inicjatywy i pod patronatem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie odbyła się w styczniu 2003 r. konferencja naukowa lekarzy, farmaceutów, biochemików, filozofów, fizjopatologów, ...
 • Medycyna nowej generacji (added: 2014-12-02) 

  Pasowicz, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W ostatnim dziesięcioleciu, po rozszyfrowaniu ludzkiego genomu, nastąpił ogromny rozwój metod i technologii diagnostycznych zajmujących się wykrywaniem nowych biomarkerów i badaniem molekularnych mechanizmów powstawania ...
 • Medyczne Czynności Ratunkowe w Państwowej Straży Pożarnej (added: 2017-09-28) 

  Czerwonka, Przemysław
  Wobec zmian prawnych możliwe staje się pełne wykorzystanie umiejętności i uprawnień Ratownika Medycznego -będącego funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Niniejsza praca jest próbą rozbudowania procedur KPP o ...
 • Medyczne czynności ratunkowe w ratownictwie górskim (added: 2017-07-03) 

  Pachoł, Michał
  Praca przedstawia podstawę prawną funkcjonowania ratownictwa górskiego na terenie Polski z uwzględnieniem ustaw oraz rozporządzeń, aspektów badania z podziałem na standard ALS i szybkie i powtórne badanie ITLS. Omówiono ...
 • Metabolizm sodu u chorych na raka żołądka w okresie spoczynkowym a przebieg odpowiedzi na uraz operacyjny (added: 2021-09-13) 

  Oszacki, Jan; Marczyńska, Antonina; Kulpa, Jan; Ciećkiewicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Chorzy na raka żołądka w okresie spoczynkowym wykazują pewną skłonność do zatrzymania sodu, pojawiającą się w warunkach przeciętnej podaży dziennej. Zachowanie się poszczególnych chorych nie jest jednolite, wyraźnie ...
 • Metaloproteinazy jako nowy wskaźnik diagnostyczny nowotworów skóry (added: 2014-11-14) 

  Witek, Karolina; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Rak podstawnokomórkowy jest najczęściej występującym nowotworem skóry u ludzi rasy kaukaskiej. Wywodzi się on z warstwy komórek podstawnych naskórka oraz mieszków włosowych. BCC (basal cell carcinoma) charakteryzuje się ...
 • Moulding of professional and personal features of a character of future specialists on health (added: 2015-02-23) 

  Grygus, Igor; Prusik, Krzysztof (2015)
  The following article is studding and considering the results of the research work on the subject matter: personal example on the part of specialists on health in their activities in institutions of physical rehabilitation ...
 • Mukowiscydoza - przyczyny, objawy, leczenie i rokowanie (added: 2017-06-30) 

  Czepiel, Mateusz
  Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna na świecie. Choruje na nią średnio jedna na 2 500 osób, jednak najczęściej dotyka ona Europejczyków. W Polsce mukowiscydozę statystycznie stwierdza się u jednego ...
 • Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in primary health care (added: 2017-01-24) 

  Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Introduction: Senior age, after the age of 65, is a period when changes occur due to the continual process of aging, often co-existing with all sorts of health problems, pathological processes, diseases, and psychosocial ...
 • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) - dylematy diagnostyczno-terapeutyczne w pracy ratownika medycznego (added: 2015-07-06) 

  Świtała, Patrycja
  Nagłe zatrzymanie krążenia to ustanie mechanicznej czynności serca. Ważną rzeczą jest diagnoza oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania. W zależności od sytuacji leczenie pacjenta wiąże się z podjęciem odpowiedniej ...
 • Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych (added: 2019-06-06) 

  Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Postęp medycyny i związany z tym postęp technik biologii molekularnej stworzyły daleko idące możliwości kontrolowania i zapobiegania powikłaniom w przebiegu przewlekłych chorób wirusowych, takich jak zakażenia wirusowe ...
 • Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome (added: 2020-03-10) 

  Kadučáková, Helena; Tretinová, Barbora (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) is defined as a generalized, multi-system group of symptoms resulting from the sudden discontinuation of fetal exposure to substances used by the mother during pregnancy. Symptoms of ...
 • Nie podejmowanie i odstąpienie od resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ratownika medycznego w aspekcie etyczno prawnym. (added: 2018-10-02) 

  Aleksandrowicz, Linda
  Każdy z nas, będący ratownikiem czy też nie, jest prawnie zobowiązany do udzielenia osobie znajdujące się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia pomocy. Czy jednak ratownik medyczny jest zobowiązany do podjęcia medycznych ...
 • Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej (added: 2014-11-19) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Young people need proper extent of nutrients to make the most of their possibilities. The academic studies is the period of intensive eff ort as well physical as intellectual. The young nervous system is permanently ...