Now showing items 125-144 of 393

 • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) - dylematy diagnostyczno-terapeutyczne w pracy ratownika medycznego (added: 2015-07-06) 

  Świtała, Patrycja
  Nagłe zatrzymanie krążenia to ustanie mechanicznej czynności serca. Ważną rzeczą jest diagnoza oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania. W zależności od sytuacji leczenie pacjenta wiąże się z podjęciem odpowiedniej ...
 • Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych (added: 2019-06-06) 

  Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Postęp medycyny i związany z tym postęp technik biologii molekularnej stworzyły daleko idące możliwości kontrolowania i zapobiegania powikłaniom w przebiegu przewlekłych chorób wirusowych, takich jak zakażenia wirusowe ...
 • Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome (added: 2020-03-10) 

  Kadučáková, Helena; Tretinová, Barbora (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) is defined as a generalized, multi-system group of symptoms resulting from the sudden discontinuation of fetal exposure to substances used by the mother during pregnancy. Symptoms of ...
 • Nie podejmowanie i odstąpienie od resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ratownika medycznego w aspekcie etyczno prawnym. (added: 2018-10-02) 

  Aleksandrowicz, Linda
  Każdy z nas, będący ratownikiem czy też nie, jest prawnie zobowiązany do udzielenia osobie znajdujące się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia pomocy. Czy jednak ratownik medyczny jest zobowiązany do podjęcia medycznych ...
 • Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej (added: 2014-11-19) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Young people need proper extent of nutrients to make the most of their possibilities. The academic studies is the period of intensive eff ort as well physical as intellectual. The young nervous system is permanently ...
 • Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną (added: 2014-11-19) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Folates take part in many major biochemical processes in human cells including: replication, DNA repair, DNA methylation and detoxification processes. Folic acid defi ciency in diet increases the risk of neural tube ...
 • Niedobory witaminy D a konsekwencje zdrowotne (added: 2018-08-24) 

  Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Witamina D3 (kalcytriol) pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Pozyskiwana z diety lub syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych bierze udział nie tylko w utrzymaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej, ...
 • Niedrożność jelita cienkiego wywołana przez kamień żółciowy – opis przypadku (added: 2021-03-05) 

  Brażnik, Aleksander; Kuczia, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niedrożność żółciowa jelita cienkiego (zespół Barnarda) należy do rzadkich postaci niedrożności na tle kamicy żółciowej i najczęściej występuje u kobiet po 60 roku życia. Podstawą rozpoznania przedoperacyjnego jest ...
 • Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym (added: 2020-01-13) 

  Konarska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Zamysł napisania tej książki pojawił się wiele lat wcześniej, zanim dojrzałam do jej napisania. Prowadząc badania naukowe, w których zagadnienia rehabilitacji, wychowania, nauczania, leczenia, fi zjoterapii ...
 • Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych (added: 2018-05-17) 

  Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Knapik-Czajka, Małgorzata; Matuła, Aleksandra; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Zespół nieszczelnego jelita (ZNJ, zespół cieknącego jelita) to stan związany ze zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelit z powodu jej uszkodzenia i destabilizacji. Heterogenna etiologia schorzenia obejmuje infekcje, ...
 • Non-technical complications predict 30-day perioperative mortality in abdominal surgery. A propensity score matched analysis (added: 2021-03-05) 

  Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: Surgical complications are a major cause of mortality and morbidity. Non-technical complications seem to be more dangerous than technique-related complications, however they are commonly neglected by surgeons. ...
 • Nonformal Education of Children with Special Needs from Inclusive Perspective (added: 2020-06-03) 

  Bizová, Nad’a (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Participation in nonformal education positively influences individual’s health and is dependent on individual and environmental factors. The International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, ICF: ...
 • Nowe możliwości efektywnego zapobiegania samobójstwom (added: 2020-07-31) 

  Pawłowski, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Mimo że od ukazania się pierwszej naukowej pracy na temat samobójstw minęło już ponad 120 lat, ludzkość nadal boryka się z problemem skutecznego zmniejszenia ich liczby i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym. ...
 • Nowe wskaźniki w patomechanizmie rozwoju otyłości – elongazy i desaturazy nienasyconych kwasów tłuszczowych (added: 2014-11-19) 

  Drąg, Jagoda; Goździalska, Anna; Gawędzka, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Obesity is a disease caused by a disorder of energy homeostasis and is manifested as an excessive accumulation of fat. Almost all cases of obesity result from a combination of genetic predisposition and a chronic imbalance ...
 • Objawy kliniczne i wpływ leczenia na stan psycho-fizyczny u chorych z nadczynnością tarczycy (added: 2020-12-09) 

  Matyaszek, Kinga
  Nadczynność tarczycy to zaburzenie funkcji tarczycy wprowadzające organizm w stan hipertyreozy. Jest to schorzenie endokrynologiczne, w którym dochodzi do zwiększonej syntezy i wydzielania hormonów gruczołu tarczowego. ...
 • Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem (added: 2018-11-15) 

  Wędrowska, Ewelina; Libura, Marek; Chmielarski, Maciej; Grad, Bartłomiej; Golińska, Joanna; Senderek, Tomasz; Wojciechowski, Rafał; Siudut, Jakub; Kopiński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Pobranie płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) umożliwia wgląd w miejscową aktywność zapalenia. W patogenezie zmian stawowych główną rolę pełnią komórki T, w tym dodatnie z ligandami ...
 • Obrażenia urazowe kobiet w ciąży (added: 2017-09-26) 

  Kuwik, Magdalena
  Urazy stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonu. U kobiet w ciąży najwięcej urazów powstaje w podczas wypadków samochodowych. Postępowanie w przypadku urazu kobiety w ciąży jest o tyle trudne, że medyczne czynności ...
 • Obrzęk płuc – farmakoterapia w postępowaniu przedszpitalnym i wewnątrzszpitalnym (added: 2015-07-04) 

  Król, Piotr
  Pracownicy zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego, często spotykają się z pacjentami, którzy zgłaszają silną duszność. Najważniejszym zadaniem jest szybkie rozpoznanie obrzęku płuc i wprowadzenie ...
 • Ocena bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego (added: 2020-03-10) 

  Kusek, Magdalena
  Wprowadzenie: Każdy pacjent ma prawo do skutecznego leczenia bólu pooperacyjnego. Ból pooperacyjny warunkują różnorakie czynniki. Cel pracy: Ocena natężenia bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego oraz ...
 • Ocena efektów fizjoterapii zawodowych zaburzeń głosu – badania pilotażowe (added: 2020-03-10) 

  Filipowicz-Ciepły, Justyna; Monika Przybytek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Wprowadzenie: Często obserwowanym problemem zdrowotnym wśród osób pracujących głosem jest zawodowa niewydolność głosu (fonastenia). Określenie poziomu jego aktywności funkcjonalnej ma istotne znaczenie dla jakości i ...