Now showing items 257-276 of 393

 • Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe (added: 2014-06-02) 

  Romanowska, Urszula; Lizak, Dorota (2014-06-02)
  Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, po-winna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie ...
 • Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists (added: 2019-07-25) 

  Šárka, Tomková; Daniel, Gurín; Ingrid, Špringrová Palaščáková (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Introduction: The study compares contractions of pelvic floor muscles of female physiotherapists examined per vaginam with the results of the tests presented using Peritone device. Materials and methods: 23 female ...
 • Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. Materiały konferencyjne III Galicyjskich Spotkań Medycznych (added: 2020-03-30) 

  Brataniec, Katarzyna; Gierczak, Bożena; Grodzicki, Tomasz; Huget, Patrycja; Kaczanowska, Aniela; Kasterka, Anna; Klimek, Krystyna; Kluz, Krystyna; Knabit, Leon; Kopaniszyn, Izabela; Krobicki, Marek; Makiełło-Jarża, Grażyna; Markiewicz, Anna; Ostrowska, Aurelia; Pauli, Jadwiga; Prażmowska, Barbara; Pyszkowska, Jadwiga; Radzik, Teresa; Skalska, Anna; Siany, Krystyna; Szarota, Zofia; Szlązak, Małgorzata; Urbaniak, Stanisława; de Walden-Gałuszko, Krystyna; Zielińska, Anita; Żak, Marek; Żychowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Z przedmowy: "Naturalną koleją rzeczy wszyscy ku niej zmierzamy. Starość jest równie nieuchronna jak kolejna pora roku. A jednak na co dzień wolimy o niej nie myśleć, nie lubimy o niej mówić. W dzisiejszym świecie, kiedy ...
 • Short interpregnancy interval and low birth weight: a role of parity (added: 2021-02-08) 

  Merklinger-Gruchala, Anna; Jasienska, Grazyna; Kapiszewska, Maria (Wiley, 2015-03)
  Objectives: Short interpregnancy intervals (IPI) and high parity may be synergistically associated with the risk of unfavorable pregnancy outcomes. This study tests if the effect of short IPI on the odds ratio for low birth ...
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (added: 2014-11-15) 

  Zięba, Maria; Ławska, Wioletta; Dębska, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Introduction. Epidemiologic investigations prove the increasing frequency of overweight occurrence in Poland as well as all over the world. Obesity epidemic results from environmental conditionings: availability of highly ...
 • Składniki aktywne kosmetyków i dermokosmetyków stosowane w pielęgnacji skóry z atopowym zapaleniem (added: 2014-12-19) 

  Jurzak, Magdalena; Rudyk, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z najczęściej występujących chorób zapalnych skóry o przewlekłym lub nawrotowym przebiegu, której towarzyszy suchość skóry i nasilony świąd. W ostatnich latach liczba zachorowań ...
 • Specyfika leczenia chirurgicznego ran powstałych podczas walk byków (added: 2020-07-31) 

  Komorowski, Andrzej L. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Urazy zadawane torreadorom podczas walk byków cechują się własną specyfiką. W krajach, w których tego rodzaju widowiska stanowią stały element krajobrazu kulturowego, leczenie urazów zadawanych przez byki podczas korridy ...
 • Splenunculus. A misdiagnosed pancreatic tumor (added: 2021-03-05) 

  Grolik-Kachnic, Marzena; Mazur, Jacek; Szlachetka, Bartłomiej; Komorowski, Andrzej L. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  An intrapancreatic accessory spleen, often referred to as a splenunculus, can imitate neuroendocrine or lobular pancreatic cancer. 17% of accessory spleens are found within the pancreatic tail. We report the case of a ...
 • Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów – mity i kontrowersje (added: 2015-07-04) 

  Lempart, Aleksandra
  Praca ta przedstawia w sposób skrócony opis problemu jakim jest epidemia nikotynizmu na świecie, szacunkowe dane obrazujące podział osób palących ze względu na grupy wiekowe, płeć, wykształcenie, przynależność społeczno ...
 • Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną (added: 2020-06-03) 

  Leśniak, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Osoby pełnosprawne informacje dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością czerpią od rodziców, kolegów, rzadziej nauczycieli. Na pozostałą wiedzę składa się ich własne przekonanie oparte m.in. na obserwacjach, ...
 • Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia (added: 2016-01-26) 

  Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Witek, Karolina; Lizak, Dorota; Kadzik-Wasyl, Marta; Jurzak, Magdalena; Broszencka, Aleksandra; Szklarczyk, Małgorzata; Lewandowska, Justyna; Matuła, Aleksandra; Koczur, Patrycja; Kowalska, Katarzyna; Ząbczyńska, Martyna; Rudyk, Anna; Drąg, Jagoda; Gawędzka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Niniejsza monografia obejmuje 12 prac, w których podano informacje o fizjologii i patologii skóry. W części prac opisane są obecnie stosowane techniki kosmetyczne, które w założeniu są zabiegami „upiększającymi”. ...
 • Stan wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (added: 2018-05-16) 

  Tomaszek, Lucyna; Matusiak, Monika; Mrowiec, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Wirusy HBV i HCV należą do najczęstszych przyczyn wirusowego zapalenia wątroby (WZW). Przewlekłe formy zakażenia mogą prowadzić do marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a w konsekwencji do śmierci. ...
 • Stan wiedzy studentów o zasadach udzielania pierwszej pomocy i Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce (added: 2018-07-31) 

  Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Ziarko, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Wprowadzenie: Ratownictwo medyczne w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady uległo zasadniczej przemianie. Wprowadzenie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozpowszechnienie nauczania formalnego i nieformalnego ...
 • Stany zagrożenia życia w przebiegu cukrzycy typu I i II (added: 2017-07-11) 

  Oczak, Izabela
  Cukrzyca jest to choroba metaboliczna. Choć poddawana aktualnie skutecznemu leczeniu, pozwalającemu na długie lata życia, wciąż niesie za sobą wiele powikłań i sytuacji zagrażających życiu. Do najczęstszych i najpoważniejszych ...
 • Starość zależna: opieka i pomoc społeczna: perspektywa gerontologii społecznej (added: 2015-11-26) 

  Bocheńska-Seweryn, Maria; Kluzowa, Krystyna; Diduch, Michał; Litawa, Aleksandra; Szarota, Małgorzata; Mirewska, Elżbieta; Chechelska, Elżbieta; Szkolak, Dorota; Chechelski, Dominik; Fabiś, Agnieszka; Fabiś, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Stosowanie przymusu bezpośredniego w zawodzie ratownika medycznego w postępowaniu przedszpitalnym (added: 2018-07-16) 

  Mazur, Tomasz
  Cel: Przybliżenie obecnie obowiązujących przepisów odnoszących się do stosowania przymusu bezpośredniego, określenie poziomu wiedzy ratowników medycznych na jego temat, wskazanie problemów i propozycji zmian postulowanych ...
 • Stosunek do umierania i cierpienia - na przykładzie wolontariuszy krakowskiego hospicjum (added: 2019-06-17) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Człowiek żyjący obecnie w czasach postindustrialnych musi sprostać wielu nowym wyzwaniom ery globalizacji opartej na wiedzy. Uwikłany w problemy codzienności zazwyczaj nie zastanawia się nad kresem swojego ...
 • Struktura retoryczna i cechy lingwistyczne Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim (added: 2019-07-25) 

  Donesch-Jeżo, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Wprowadzenie: niniejsza praca przedstawia strukturę Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim pod kątem ich organizacji retorycznej i cech lingwistycznych. Materiał i metody: struktura tekstów poddana ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2015 (added: 2016-05-17) 

  Załucki, Mariusz; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Kundoch, Harald G.; Czarny, Piotr; Biernat, Jakub; Blajer, Paweł; Petechel, Nadia; Kuzmych, Oleg; Zaccaria, Márton Leó; Serafin, Wawrzyniec; Potok, Radosław; Rzeźniczak, Angelika; Tylutki, Sylwia; Wenda, Weronika; Tomaszewski, Tomasz; Starowicz, Iga; Kubas, Sabina; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)