Now showing items 352-371 of 393

 • Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (added: 2015-01-28) 

  Seń, Mariola; Maciak, Ewa; Felińczak, Anna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Health behaviors are one of the factors determining human health. They arise in the course of individual development, as a result of various life events that cause behavioral changes, and over the life under the influence ...
 • Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka (added: 2014-11-20) 

  Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: ...
 • Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej (added: 2018-08-27) 

  Sowa, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The settlement of the amount of compensation is a complex process, which requires taking into consideration many factors, also the injured person’s behavior. The injured person often takes part in causing or increasing ...
 • Zagrożenia w środowisku wodnym dla zdrowia i życia ludzkiego – wybrane przykłady (added: 2021-01-26) 

  Kopczewski, Marian; Sawczyszyn, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W artykule zaprezentowano treści dotyczące wybranych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku wodnym, a mianowicie utonięcia oraz hipotermii. Scharakteryzowano te zagrożenia oraz przedstawiono istotę podejmowania ...
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 1 (added: 2014-11-15) 

  Kurc-Darak, Bożena; Chrustowska, Paula; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Kubasiak, Marta; Oleksiuk, Klaudia; Dziubanek, Grzegorz; Krzemińska, Sylwia; Borodzicz-Cedro, Adriana; Arendarczyk, Marta; Kędra, Edyta; Kamińska, Ewelina; Gładka, Renata; Letka, Edyta; Przestrzelska, Monika; Knihinicka-Mercik, Zdzisława; Kazimierczak, Iwona; Krupa, Karolina H.; Wolny, Agata; Krysa, Marzena; Przyłuska, Paulina; Seń, Mariola; Kulik, Halina; Łytkowska, Agnieszka Olga; Dutkiewicz, Stanisława; Woźniak-Holecka, Joanna; Jenel, Anna; Klisowska, Iwona; Dąbek, Anna; Zborowska, Iwona; Tabin, Sylwia; Tabin, Iwona; Tabin, Katarzyna; Rumieniuch, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 2 (added: 2014-11-15) 

  Lisowska, Aleksandra; Prandota, Józef; Mess, Eleonora; Hajok, Ilona; Marchwińska-Wyrwał, Ewa; Rusin, Monika; Dziubanek, Grzegorz; Pokusa-Baran, Anna; Kulik, Halina; Braczkowska, Bogumiła; Kopczyńska, Elżbieta; Cepuch, Grażyna; Perek, Mieczysława; Foryś, Zofia; Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Cisoń-Apanasewicz, Urszula; Potok, Halina; Leśniak, Magdalena; Zborowska, Iwona; Misiak, Krystyna; Dąbek, Anna; Klisowska, Iwona; Blajerska, Dorota; Absalon, Damian; Słowiński, Jerzy; Ślesak, Barbara; Zawiasa, Agnieszka; Ižová, Marcela; Drozdíková-Kurišová, Kvetoslava; Braczkowska, Bogumiła; Bonar, Renata; Kadučáková, Helena; Zrubáková, Katarína (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 3 (added: 2014-11-15) 

  Felińczak, Anna; Szymańska-Pomorska, Grażyna; Seń, Mariola; Misiak, Krystyna; Hamma, Faustina; Zięba, Maria; Ławska, Wioletta; Dębska, Grażyna; Kuciel-Lewandowska, Jadwiga; Kokocińska, Anna; Paprocka-Borowicz, Małgorzata; Szybińska, Małgorzata; Bogut, Bożena; Kierzek, Andrzej; Modl, Małgorzata; Foryś, Zofia; Cepuch, Grażyna; Kurpas, Donata; Staniszewska, Jadwiga; Klisowska, Iwona; Krysa, Marzena; Oleksiuk, Klaudia; Kubasiak, Marta; Marchwińska-Wyrwał, Ewa; Dąbek, Anna; Tabin, Iwona; Stelmaszyk, Małgorzata; Wrońska, Elżbieta; Terlecka, Wioleta; Jankowska, Karolina; Kulik, Krystyna; Dutkiewicz, Stanisława; Ławska, Wioletta; Zięba, Maria; Mirek, Monika; Laurman-Jarząbek, Edyta; Szpringer, Monika; Mazur, Eliza; Zborowska, Iwona; Twardak, Jerzy; Kaczmarczyk, Grzegorz; Korusiewicz, Agata; Machnik, Grzegorz; Zapała, Małgorzata; Pelc, Ewa; Czapla, Monika; Piłat, Iwona; Fal, Andrzej M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku (added: 2019-07-25) 

  Galicka-Brzezina, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Madej, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) jest rzadkim patogenem niebezpiecznym zwłaszcza dla noworodków oraz niemowląt, w szczególności tych: przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową lub niedoborem ...
 • Zależność pomiędzy ekspresją kolagenu typu IV a obecnością receptorów estrogenowych w tkance nowotworowej oraz w tkance prawidłowej gruczołu piersiowego kobiet (added: 2014-11-19) 

  Goździalska, Anna; Gawędzka, Anna; Lizak, Dorota; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Introduction: Breast cancer is the most common women cancer. According to recent data, in Poland, in 2007 there were 14,482 new cases and 5255 deaths due to cancer. As a result of tumor progression the basement membrane ...
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi - ocena regulacji prawnych (added: 2014-11-24) 

  Lizak, Dorota; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Kochman, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społecznego. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem ...
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi – ocena regulacji prawnych (added: 2014-06-02) 

  Lizak, Dorota; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Kochman, Małgorzata (2014-06-02)
  Niepełnosprawność jest stanem, który trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a przez okres trwania, w pewnym stopniu dyskwalifikuje z życia społeczne-go. Każdy rodzaj niepełnosprawności jest problemem ...
 • Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy (added: 2019-06-24) 

  Bocheńska-Seweryn, Maria; Worek, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "W debacie poświęconej przekształceniom i procesom, jakie zachodzą w nowoczesnym czy ponowoczesnym świecie, często pojawiają się głosy dotyczące kondycji rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją w związku z radykalnie ...
 • Zarys psychologiczno-społecznych implikacji mobbingu jako zjawiska zagrażającego zdrowiu (added: 2016-11-22) 

  Lizak, Dorota; Laska, Edyta (Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016)
  Mobbing jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem społecznym, stanowiącym stosunkowo młody obszar rozważań i naukowej eksploracji, problemem istotnie zaburzającym stosunki międzyludzkie z wykluczeniem jednostki z grupy ...
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu (added: 2019-06-06) 

  Tyrańska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  A determinant in increasing a hotel’s competitive advantage in the tourist market is, among other things, the quality of provided services, achieved by making appropriate use of the competence of the hotel staff. Considering ...
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali (added: 2014-12-02) 

  Węglowska, Dorota; Pasowicz, Mieczysław; Mikos, Marcin; Barczentewicz, Przemysław; Purowska, Krystyna; Szpara, Agnieszka; Klich, Jacek; Kozierkiewicz, Adam; Sieradzka, Aneta; Mielnicki, Wojciech; Pawłowska, Janina; Bedlicki, Michał; Hennig, Jerzy; Bąk, Dariusz; Śliwka, Marcin; Budzowska, Jolanta; Janowicz-Lomott, Marietta; Łyskawa, Krzysztof; Gurcke, Ingo; Piechula, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka prezentowanej monografii obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. ...
 • Zastosowanie hydroksykwasów w kosmetologii (added: 2014-12-19) 

  Jurzak, Magdalena; Ząbczyńska, Martyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Nieodzownym atrybutem młodego wyglądu jest zdrowa, gładka, jędrna skóra, pozbawiona oznak starzenia, takich jak zmarszczki, przebarwienia, utrata jędrności. Na rynku dostępnych jest wiele metod i zabiegów pozwalających ...
 • Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku (added: 2018-11-15) 

  Swadźba, Jakub; Milczarek, Olga; Kwiatkowski, Stanisław; Majka, Marcin; Swadźba, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Wprowadzenie: Przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego pozostaje chorobą nieuleczalną, prowadzącą do utraty czynności neurologicznych i mechanicznych poniżej poziomu uszkodzenia. Wciąż brakuje skutecznego sposobu leczenia ...
 • Zatrucia grzybami jadalnymi (added: 2018-11-15) 

  Gawlikowski, Tomasz; Bilska-Kos, Anna; Satora, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od wieków zbieranie i spożywanie grzybów mieści się w tradycji kulinarnej krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Dziko rosnące gatunki były i są chętnie zbierane i spożywane także w Polsce. W ostatnich latach porzucono pogląd, ...
 • Zawał komory prawej w praktyce ratownika medycznego (added: 2019-10-18) 

  Konieczny, Piotr
  Choroby układu krążenia a w szczególności ostre zespoły wieńcowe są bezpośrednimi stanami zagrożenia życia, z którymi Ratownicy będą spotykali się na co dzień. Złożoność przypadku zawału komory prawej nierzadko stanowi ...
 • Zawał serca a zespół wczesnej repolaryzacji - podobieństwa, różnice, postępowanie (added: 2015-07-06) 

  Znamirowski, Michał
  Zespół wczesnej repolaryzacji jest to uniesienie odcinka ST w dwóch sąsiadujących odprowadzeniach. Jest traktowane jako łagodna forma zmian w EKG. Przeważnie występuje u młodych, wysportowanych osób. W obrazie EKG wczesna ...