Now showing items 2-3 of 3

  • Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej (added: 2014-09-03) 

    Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1998)
    Książka, którą przedstawiam, jest próbą systematycznego ujęcia zagadnień twórczości człowieka z pozycji pedagogiczno-pedeutologicznej. Przygotowałam ją przede wszystkim z myślą o studentach-kandydatach do zawodu nauczycielskiego. ...
  • Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Teoria i praktyka (added: 2014-09-05) 

    Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999)
    Książka niniejsza wywodzi się z pogranicza obszarów dwóch problemów: zagadnień twórczości oraz zagadnień pedeutologicznych. Twórczość stanowi współcześnie cechę, cel i wartość, co do których, jak dowodzi tego analiza ...