Now showing items 1-2 of 2

  • Kreatywność w pracy nauczyciela i jego uczniów (added: 2021-12-10) 

    Kožuh, Anna (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2021)
    Z wprowadzenia: "Założeniem nowoczesnego procesu kształcenia jest stosowanie poszukujących metod dydaktycznych i podejmowanie strategii heurystycznych. Metody te z dużym powodzeniem w dydaktyce uruchamiają u uczniów myślenie ...
  • Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Teoria i praktyka (added: 2014-09-05) 

    Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999)
    Książka niniejsza wywodzi się z pogranicza obszarów dwóch problemów: zagadnień twórczości oraz zagadnień pedeutologicznych. Twórczość stanowi współcześnie cechę, cel i wartość, co do których, jak dowodzi tego analiza ...