Now showing items 11-12 of 12

  • Zarządzanie w sektorze gospodarki kreatywnej (added: 2019-06-06) 

    Mirski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Fundamental to an understanding of the creative economy – what it comprises and how it functions in the economies of both developed and developing countries – are the concepts of “cultural industries” and “creative ...
  • Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych (added: 2021-01-11) 

    Mirski, Andrzej (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, 2014)
    The paper will be presented the issue of knowledge management and talent in the company. As part of this management plays a special role training of human resources, which allows you to fully develop their potential employees ...