Now showing items 2-2 of 2

  • Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego (added: 2019-06-12) 

    Mirski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Zasadnicza teza artykułu głosi, że największe niebezpieczeństwa konfliktów międzyludzkich i międzygrupowych mogą obecnie powstawać głównie na płaszczyźnie konfliktu kulturowego. Sprzyja temu proces globalizacji, gdyż ...