Now showing items 1-2 of 2

  • Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji (added: 2019-07-01) 

    Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
    "W sejmie ostatniej kadencji w ławach reprezentantów mniejszości żydowskiej zasiedli syjoniści: Emil Sommerstein, Salomon Seidenman, Izaak Schwarzbart oraz związani z kręgiem ortodoksji: Jakub Lejb Mincberg i Jankiel ...
  • Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej : (1922-1939) (added: 2018-06-11) 

    Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    ZE WSTĘPU: Prezentowana monografia jest dalszym ciągiem refleksji autora nad dziejami parlamentarnymi mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Pierwsza część rozważań, ukazująca początkowe lata polskiej legislatywy, ...