Now showing items 2-2 of 2

  • Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej : (1922-1939) (added: 2018-06-11) 

    Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    ZE WSTĘPU: Prezentowana monografia jest dalszym ciągiem refleksji autora nad dziejami parlamentarnymi mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Pierwsza część rozważań, ukazująca początkowe lata polskiej legislatywy, ...