Now showing items 1-1 of 1

  • Przygotowywanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Teoria i praktyka (added: 2014-09-05) 

    Giza, Teresa (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999)
    Książka niniejsza wywodzi się z pogranicza obszarów dwóch problemów: zagadnień twórczości oraz zagadnień pedeutologicznych. Twórczość stanowi współcześnie cechę, cel i wartość, co do których, jak dowodzi tego analiza ...