Now showing items 9-12 of 12

 • Wprowadzenie ochrony trwałości umówionego stosunku pracy w stosunkach prywatnych w Królestwie Polskim po 1815 roku (added: 2020-02-18) 

  Smorąg, Julian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Rozwój gospodarczy, który nastąpił na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim w XIX w., był przyczyną głębokich zmian w strukturze społecznej Królestwa Polskiego. Powstawanie nowych zakładów przemysłowych skutkowało wzrostem ...
 • Wybrane zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne (added: 2019-07-01) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Bezrobocie to temat, o którym mówi się powszechnie, i zjawisko społeczne, z którym wszyscy chcą walczyć. Czy w związku z tym przybywa nam wiedzy na ten temat? Czy mamy jakieś istotne pozytywne rezultaty tej walki? To ...
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka (added: 2020-09-04) 

  Kocór, Maria (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019)
  Ze wstępu: "Szkoła jest coraz częściej postrzegana jako wdzięczny przed¬miot krytyki, z wielu powodów słusznie, ale bez zrozumienia źródeł i istoty jej słabości (K. Szmyd, Szkoła i nauczyciel – w kręgu ograniczeń funkcji ...
 • Zagrożenia społeczne w okresie przemian: szkice z polityki społecznej (added: 2016-07-05) 

  Szumpich, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Książka ta składa się z kilkunastu zwięzłych opracowań, tematycznie obejmujących wybrane aspekty współczesnego życia społecznego, będące częścią dotychczasowych zainteresowań polityki społecznej i spotykanych różnych ...