Now showing items 12-12 of 12

  • Zagrożenia społeczne w okresie przemian: szkice z polityki społecznej (added: 2016-07-05) 

    Szumpich, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Książka ta składa się z kilkunastu zwięzłych opracowań, tematycznie obejmujących wybrane aspekty współczesnego życia społecznego, będące częścią dotychczasowych zainteresowań polityki społecznej i spotykanych różnych ...