Now showing items 1-2 of 2

  • Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki (added: 2016-07-16) 

    Dobija, Mieczysław; Dziuba-Burczyk, Alicja; Dębska-Rup, Anna; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych ...
  • Wdrażanie międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce (added: 2020-02-13) 

    Aleszczyk, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Zwiększający się wraz z rozwojem rynku kapitałowego popyt na informacje finansowe oraz powstawanie ponadpaństwowych korporacji gospodarczych, z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery ...