Now showing items 13-14 of 14

  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów: wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (added: 2015-04-29) 

    Rybicki, Jacek; Pawłowska, Beata; Jabłoński, Marek; Janczuk, Petro; Jazkowa, Galina; Kiełb, Piotr; Kowal, Łarysa; Kożuch, Antoni; Łysak, Andrzej; Maj, Bernard; Makowiec, Marek; Matusik, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Płatonienko, Jelena; Płeskacz, M. O.; Prałat-Kubiszewska, Ewa; Sitek, Dariusz; Szczajuk, Ludmiła; Szczodro, Oleksij; Tyrańska, Małgorzata; Urlik, Szczepan; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  • Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka (added: 2020-01-29) 

    Kozaczyński, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development, sformułowane w roku 1975 przez Program Ochrony Środowiska ONZ) ma w języku polskim kilka synonimów: ekorozwój, rozwój zrównoważony, dynamicznie trwały, ...