Now showing items 2-2 of 2

  • Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientów instytucji finansowych (added: 2019-06-12) 

    Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Artykuł omawia ryzyka i zagrożenia towarzyszące zachowaniom klientów instytucji finansowych. Szczególne miejsce poświęcono nowym technologiom wykorzystywanym w instrumentach płatniczych. Wskazano, jak różnicować działania ...