Now showing items 5-6 of 6

  • Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych (added: 2019-05-20) 

    Orbik, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad zagadnieniem wartości, ich roli oraz miejsca w podpisanej 26 czerwca 1945 roku w San Francisco Karcie Narodów Zjednoczonych. Na marginesie chciałbym również poczynić kilka ...
  • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

    Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...