Now showing items 6-6 of 6

  • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

    Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...