Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1092

 • Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju (dodano: 2017-06-21) 

  Kapera, Izabela (red.); Bajgier-Kowalska, Małgorzata (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM Kraków (dodano: 2017-06-13) 

  Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące e-learningu począwszy od przybliżenia tego, czym jest kształcenie na odległość i w jaki sposób jest realizowane w różnym otoczeniu – na uczelni i w biznesie. W ...
 • Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym (dodano: 2017-06-13) 

  Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem publikacji jest opisanie rozwoju RSW w czasach PRL, analiza jej roli w systemie medialnym i politycznym Polski „realnego socjalizmu”, w tym skutków traktowania prasy jako narzędzia do realizacji własnych partykularnych ...
 • Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej (dodano: 2017-06-13) 

  Bieniek, Mieczysław (red.); Mazur, Sławomir (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Legislacja. Analiza procesu (dodano: 2017-06-13) 

  Biernat, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Na całość opracowania składają się trzy części. W pierwszej, dotyczącej problematyki teoretycznej z zakresu tworzenia prawa, punktem wyjścia jest wskazanie na typ refleksji naukowej odnoszonej do tworzenia prawa, w tym na ...
 • Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka (dodano: 2017-06-13) 

  Wiszniakowa-Zelinskiy, Natalia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W monografii zawarte są pytania, teorie i praktyka w dziedzinie psychologii rozwoju. Modelowanie koncepcji kreatywnego potencjału oraz jego rozwoju to dialektyczny proces dojrzewania stanu potencjalnego, który poprzez ...
 • Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne (dodano: 2017-06-13) 

  Kubacka-Jasiecka, Dorota (red.); Passowicz, Piotr (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Oddajemy dziś w Twoje ręce, Czytelniku, monografię, która w zamyśle redaktorów miała zostać poświęcona interwencji środowiskowej, tzw. nurtowi ekosystemu. Zamiaru tego nie udało się jednak w pełni zrealizować, z uwagi ...
 • Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych (dodano: 2017-06-13) 

  Grabiński, Tadeusz; Farbaniec, Marzena; Woźniak-Zapór, Marta; Zając, Wacław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W pracy przedstawiono problematykę rozkładu cyfr znaczących w dużych zbiorach danych liczbowych pochodzących z pomiaru. Empiryczne rozkłady cyfr znaczących opisane są funkcjami matematycznymi ze ściśle sprecyzowanymi ...
 • Cisza w edukacji szkolnej (dodano: 2017-06-13) 

  Olearczyk, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejsza książka proponuje ogólną refleksję o ciszy, jej wartości i możliwości zastosowania jej w procesie szeroko pojętej edukacji szkolnej i społecznej. Pokazuje główne założenia i uwarunkowania historyczne oraz ich ...
 • Najnowsza generacja nowojorskich budynków wysokościowych: superwysokie, supersmukłe i... mieszkalne (dodano: 2017-06-09) 

  Jasiński, Artur (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Ikoniczna sylweta Manhattanu zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat. Artykuł omawia nową generację super wysokich mieszkalnych wieżowców, które są budowane w Nowym Jorku, a także problemy techniczne, ekonomiczne i ...
 • Ogrody terapeutyczne dla pacjentów z chorobami neurodegradacyjnymi (dodano: 2017-06-09) 

  Olszewska, Agnieszka Anna; Bil, Jakub (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Niniejszy artykuł omawia koncepcję ogrodów terapeutycznych przy ośrodkach opieki dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i demencje. Opisano sposób, w jaki projektowanie takich przestrzeni ...
 • Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych (dodano: 2017-06-09) 

  Bil, Jakub (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych jest procesem wymagającym przede wszystkim dostosowania rozwiązań do charakterystycznych wzorców zachowań pacjentów. W odróżnieniu od pozostałych rodzajów ...
 • Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja (dodano: 2017-06-09) 

  Kosiński, Wojciech; Zieliński, Miłosz (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Autorzy przedstawiają ważną i rosnącą rolę urbanistyki krajobrazu jako dziedziny badań, twórczości oraz dydaktyki. Ta dyscyplina, usytuowana jest logicznie pomiędzy architekturą krajobrazu a urbanistyką. Nabiera w naszych ...
 • Nowy Jork – Dwanaście lat po zamachu z 11 września (dodano: 2017-06-08) 

  Jasiński, Artur (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014)
  Artykuł omawia przestrzenne, funkcjonalne i symboliczne skutki ataku terrorystycznego, który został dokonany w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Zniszczone bliźniacze wieże zostały zastąpione nową WTC One. Jej architektura ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2017 (dodano: 2017-06-06) 

  Banasik-Petri, Katarzyna (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • List do Redakcji. Architektura szpitali psychiatrycznych – wybrane problemy istniejącego stanu infrastruktury (dodano: 2017-06-06) 

  Bil, Jakub (Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2016)
 • Architektura i urbanistyka Izraela (dodano: 2017-05-26) 

  Jasiński, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Japonia w procesie przejścia od demograficznej dojrzałości do demograficznego schyłku (dodano: 2017-05-26) 

  Mydel, Rajmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Foto-obrazy architektury: Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę (dodano: 2017-05-25) 

  Wróbel, Piotr (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Niniejszy zbiór prac teoretycznych, fotoesejów i kronika studenckich konkursów fotograficznych organizowanych od 2008 roku na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ...
 • European Polygraph Vol. 11, No 1 (dodano: 2017-05-23) 

  Widacki, Jan (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)