Now showing items 1-20 of 4301

 • Odsłona (added: 2020-09-29) 

  Rościecha-Kanownik, Agata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać ...
 • Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (added: 2020-09-18) 

  Januszko-Szakiel, Aneta; Schrimpf, Sabine; Ren, Mary; Töwe, Matthias; Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena; Adamus-Kowalska, Justyna; Bubel, Dagmara; Kuczyński, Łukasz; Szczygłowska, Lidia; Witczak, Dorota; Panaś, Kamil; Sobkowiak, Krzysztof; Mazurek, Cezary; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Maczuga, Justyna; Przyłuska, Jolanta; Pietrzyk, Zdzisław; Olejnik, Dorota; Gongała, Elżbieta; Kukurowska, Zofia; Stąporek, Marta; Szepski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Słowo wstępne: "Cyfrowe kolekcje wartościowych dokumentów powstają w wyniku procesów elektronicznego publikowania oraz digitalizacji materiałów analogowych. Są one świadectwem dorobku polskiej działalności naukowej i ...
 • Koncepcja ustroju państwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572): studium filozoficzno-prawne (added: 2020-09-10) 

  Ziętek, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: „Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest dla jego komentatorów mniej kontrowersyjna dziś aniżeli kilkadziesiąt lat temu. W latach powojennych Frycz otoczony był kultem, o czym świadczyć mogą chociażby powieść ...
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka (added: 2020-09-04) 

  Kocór, Maria (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019)
  Ze wstępu: "Szkoła jest coraz częściej postrzegana jako wdzięczny przed¬miot krytyki, z wielu powodów słusznie, ale bez zrozumienia źródeł i istoty jej słabości (K. Szmyd, Szkoła i nauczyciel – w kręgu ograniczeń funkcji ...
 • Inkluzja: wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej (added: 2020-09-04) 

  Grzesiak, Krystyna; Aksman, Joanna; Szyniec, Iwona; Bachowska, Monika; Misiuk, Agnieszka; Gugulska, Justyna; Bierówka, Joanna; Bednarz, Elżbieta; Giza, Teresa; Olearczyk, Teresa; Rokicki, Andrzej; Mirski, Andrzej (Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2019)
  Z wprowadzenia: "Jedną z istotnych cech współczesnego świata jest postępująca różnorodność. Zjawiskiem typowym – szczególnie dla dzisiejszej zglobalizowanej cywilizacji zachodniej – jest obecność w przestrzeni społecznej ...
 • Cystektomia radykalna w Polsce –co się zmieniło przez 15 lat. Ocena porównawcza według skali pTNM na podstawie wybranych prac (added: 2020-07-31) 

  Borkowski, Krzysztof; Różański, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Złotym standardem w leczeniu raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę jest cystektomia radykalna. W pracy oceniono charakter zmian formy leczenia raka pęcherza moczowego na podstawie skali pTNM w Polsce w okresie ...
 • Complications profile after robotic pancreatic surgery (added: 2020-07-31) 

  Marino, Marco V.; Mituś, Jerzy W.; Vaccarella, Gianpaolo; Potapov, Olexii; Mirabella, Antonello (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: General acceptance of the robotic platform in pancreatic surgery is poor. One of the main concerns regarding this technique is that the likelihood of complications is greater compared to other approaches. Material ...
 • Fotogrametryczna ocena postawy ciała osób ze skoliozą (added: 2020-07-31) 

  Musak, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Wprowadzenie: Jedną z najczęstszych wad postawy, która występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest skolioza. Jako trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa, wiąże się ona ze zmianami innych części ciała: miednicy, ...
 • Specyfika leczenia chirurgicznego ran powstałych podczas walk byków (added: 2020-07-31) 

  Komorowski, Andrzej L. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Urazy zadawane torreadorom podczas walk byków cechują się własną specyfi ką. W krajach, w których tego rodzaju widowiska stanowią stały element krajobrazu kulturowego, leczenie urazów zadawanych przez byki podczas korridy ...
 • The importance of an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA), so-called Hyrtl’s artery (added: 2020-07-31) 

  Kozłowska, Dagmara; Mituś, Jerzy W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Knowledge of anatomical variants in hepatic vascular structures is obligatory in surgical practice. The purpose of this study is to describe anatomic variations in the Left Hepatic Artery (LHA). In ~60% of cases, LHA is ...
 • Nowe możliwości efektywnego zapobiegania samobójstwom (added: 2020-07-31) 

  Pawłowski, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Mimo że od ukazania się pierwszej naukowej pracy na temat samobójstw minęło już ponad 120 lat, ludzkość nadal boryka się z problemem skutecznego zmniejszenia ich liczby i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym. ...
 • Open and laparoscopic approaches are associated with comparable 90-day morbidity and mortality following ERAS protocol (added: 2020-07-31) 

  Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Introduction: The aim of this study is to compare 90-day mortality and morbidity between open and laparoscopic surgeries performed in one centre since the introduction of ERAS protocols. Material and Methods: All ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 2 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2020-07-31) 

  Komorowski, Andrzej L.; Marino, Marco V.; Musak, Joanna; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Mituś, Jerzy W.; Vaccarella, Gianpaolo; Potapov, Olexii; Mirabella, Antonello; Borkowski, Krzysztof; Różański, Waldemar; Pawłowski, Leszek; Kozłowska, Dagmara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Z wprowadzenia: "Z ogromną przyjemnością oddaję w ręce Czytelników kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa. Medycyna i Zdrowie Publiczne”, będący jednocześnie pierwszym numerem powstającym pod moim kierownictwem. Zmiana ...
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku (added: 2020-07-31) 

  Elak, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Polska jako jeden z wielu krajów dawnego bloku komunistycznego i członek Układu Warszawskiego przechodziła po II wojnie światowej dwa zasadnicze stany funkcjonowania na arenie międzynarodowej. Po pierwsze, będąc krajem ...
 • Wsparcie działań bojowych JW GROM (added: 2020-07-31) 

  Bal, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Opracowanie ukazuje rozwój komórek wsparcia bojowego JW GROM oraz metod i technik działań dla utrzymywania możliwie najwyższej sprawności bojowej Jednostki, maksymalnego potencjału i zdolności do prowadzenia nawet ...
 • Szkolenie żołnierzy oddziałów bojowych JW GROM do działań specjalnych (added: 2020-07-31) 

  Jadach, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł przedstawia zmiany w procesie szkolenia żołnierzy JW GROM zachodzące w czasie 30 lat jej istnienia oraz wpływ, jaki wywierała na nie współpraca z innymi jednostkami specjalnymi. Skoncentrowano się na wyodrębnieniu ...
 • Specyfika dowodzenia jednostką specjalną na przykładzie JW GROM (added: 2020-07-31) 

  Gut, Jerzy; Kręcikij, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Specyfika dowodzenia jednostkami sił specjalnych niesie za sobą szereg wyzwań wynikających z ich przeznaczenia oraz sposobu realizacji zadań. Ze swojej natury operacje specjalne wymagają stałego wprowadzania innowacji w ...
 • Zatrzymanie Slavko Dokmanovića jako przykład modelowej operacji specjalnej przeprowadzonej przez JW GROM w latach 90. XX wieku (added: 2020-07-31) 

  Gąstał, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  W artykule podjęto analizę jednej z operacji specjalnych zrealizowanych przez żołnierzy JW GROM w latach 90. XX wieku. Ze względu na jej znaczenie dla powodzenia międzynarodowej operacji pokojowej, pozycji Polski na ...
 • Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu transformacji ustrojowej (added: 2020-07-31) 

  Frącik, Krystian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł poświęcony jest genezie i kształtowaniu się Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawia rodowód polskich jednostek specjalnych, ich formowanie się od momentu odzyskania przez Polskę ...
 • Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku (added: 2020-07-31) 

  Sapierzyński, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu jest analiza najważniejszych operacji bojowych prowadzonych w drugiej dekadzie XXI wieku przez JW GROM. Została ona przeprowadzona chronologicznie z uwzględnieniem przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych ...