Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1344

  Tytuł
  "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy [1]
  "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych" [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich [1]
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Aktywizacja, rozwój, integracja: ku niezależnej starości [1]
  Albo bezpośrednia, albo demokracja [1]
  Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Alkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznym [1]
  Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego [1]
  Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna [1]
  Analiza EKG w praktyce ratownika medycznego [1]
  Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego [1]
  Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [1]
  Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam [1]
  Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign) [1]
  Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis [1]