Now showing items 1-1 of 1

  • Pojęcie „konieczności" w prawie rzymskim. Uwagi metodologiczne (added: 2019-06-27) 

    Reszczyński, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    " 1. Pojęcie „konieczności” odgrywa istotną rolę w sferze prawa, c zawsze jest ona uświadomiona. Dotyczy to współczesnych systemów prawa, a tak­ że praw dawnych. „Konieczność” jest przede wszystkim atrybutem norm ...