Now showing items 1-1 of 1

  • Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji (added: 2019-07-01) 

    Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
    "W sejmie ostatniej kadencji w ławach reprezentantów mniejszości żydowskiej zasiedli syjoniści: Emil Sommerstein, Salomon Seidenman, Izaak Schwarzbart oraz związani z kręgiem ortodoksji: Jakub Lejb Mincberg i Jankiel ...