Now showing items 1-1 of 1

  • Umrisse deutscher Außenpolitik (added: 2021-06-28) 

    Crome, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Trzydzieści lat po zjednoczeniu, Niemcy są ponownie głównym ośrodkiem władzy w Europie, odrywają kluczową rolę w UE i stały się potęgą w wymiarze geoekonomicznym, z interesami w skali globalnej. Rozszerzenie UE na wschód ...