Now showing items 1-1 of 1

  • Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policji (added: 2015-03-09) 

    Gąciarz, Donata
    Ze wstępu: "Wszystkie społeczeństwa posługują się przemocą, wszystkie też organizują się przeciwko przemocy. Podstawowym zadaniem jest ochrona wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza ochrona życia i zdrowia ...