Now showing items 1-20 of 34

 • Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis (added: 2016-12-08) 

  Grygus, Igor; Nogas, Angela; Prymachok, Liudmyla (Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy, 2016)
  Background: Rheumatoid arthritis is one of the most common forms of inflammatory diseases of the joints. The disease leads to deformation, then to destruction of the diseased joint and to disability. Physiotherapy is used ...
 • Ból i cierpienie (added: 2016-03-08) 

  Świder, Karolina; Bąbel, Przemysław; Szeliga, Marta; Kuźmicz, Ilona; Cempa, Monika; Chodak, Małgorzata; Knap, Małgorzata; Charczuk, Edward; Przeklasa-Muszyńska, Anna; Sochoń, Karolina; Zalewska, Anna; Zalewski, Karol; Sochoń, Magdalena; Jopa, Małgorzata; Duda, Roksana; Szarejko, Krzysztof; Stachowiak, Andrzej; Mrozowska, Aleksandra; Klapa, Wojciech; Loraj, Kinga; Wiśniewski, Wiesław; Szumpich, Stanisław; Zawodniak, Anna; Dębska, Grażyna; Iwaszczyszyn, Jan; Kliś-Kalinowska, Anna; Kwiecińska, Agnieszka; Lis, Małgorzata; Czekaj, Janusz; Szerla, Małgorzata; Domosławski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Ból i cierpienie (added: 2018-03-02) 

  Schmidt-Pospuła, Maria Dorota; Byrdak, Katarzyna; Gerc, Krzysztof; Grzonka, Dariusz; Iwaszczyszyn, Jan; Kwiecińska, Agineszka; Józefik, Barbara; Klapa, Wojciech; Szczurek, Agnieszka; Kluzowa, Krystyna; Kukiełka, Andrzej; Kliś-Kalinowska, Anna; Marciniak, Maria Barbara; Olearczyk, Teresa; Orbik, Zbigniew; Ortenburger, Dorota; Ortenburger, Arkadiusz; Pyrczak, Wiesław; Repka, Iwona; Szeliga, Marta; Szczepaniak, Lucjan; Weber, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: W tym roku oddajemy do rąk Czytelników szczególnie uroczysty zeszyt cyklicznego wydawnictwa Krakowskiej Szkoły Wyższej „Acta Academiae Modrevianae”, na łamach którego zamieszczamy referaty wygłoszone na jubileuszowej ...
 • Clinical review of physical therapy intervention for ataxia (added: 2014-04-09) 

  Grygus, Igor; Romanyshyn, Mykola (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  In the article the clinical activity of a physical therapist for patients with ataxia. Analyzed the causes of ataxia, physical examination of patient and rehabilitation interventions in this pathology. Ataxia – (from the ...
 • Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke (added: 2014-04-04) 

  Grygus, Igor; Romanyshyn, Mykola (Radomska Szkoła Wyższa, 2013-02-15)
  Artykuł analizuje mechanizmy zaburzenia połykania z powodu incydentu mózgowo-naczyniowego. Metody oceny zaburzeń połykania i jego występowania w populacji. Przegląd medycyny opartej na dowodach praktyki interwencji fizycznej ...
 • Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii (added: 2014-11-18) 

  Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Lizak, Dorota; Drąg, Jagoda; Satora, Renata; Kuźmicz, Ilona; Dębska, Grażyna; Seń, Mariola; Kochman, Małgorzata; Kuberova, Helena; Sidorova, Maria; Romanowska, Urszula; Magerčiaková, Mariana; Borowiec, Karolina; Zuziak, Justyna; Maliszewska, Renata; Wilk-Frańczuk, Magdalena; Starczyńska, Małgorzata; Kowalska-Gajewska, Katarzyna; Molenda-Skowronek, Anna; Lew-Starowicz, Zbigniew; Kowalczyk, Robert; Krzemieniecki, Krzysztof; Streb, Joanna; Cedrych, Ida; Białek, Anna; Merk, Wojciech; Taborska, Izabela; Bolek, Katarzyna; Ostafin, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Opieka jest potrzebna wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a w sposób szczególny osobom starszym, w tym terminalnie chorym. Prezentowane w niniejszej monografi i teksty uwzględniają właśnie tę wieloczynnikową ...
 • Enhancement of Functional State of Children with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation (added: 2017-03-19) 

  Mykhaylova, Nataliya; Prusik, Krzysztof; Prusik, Katarzyna; Grygus, Igor
  The formative experiment confirmed the effectiveness of the impact of the developed concept of physical rehabilitation on the functional state of the cardiovascular and respiratory systems of the children. Significant ...
 • Family - Health - Disease (added: 2016-07-14) 

  Bramušková, Jarmila; Balogová, Eva; Spodniaková, Miroslava; Gerlichová, Katarina; Matišáková, Iveta; Zichová, Miroslava; Goździalska, Anna; Shvediuk, Tetiana; Karasiewicz, Adrian; Kowalewska, Marta; Kadučáková, Helena; Jaśkiewicz, Jerzy; Jaśkiewicz, Jerzy; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Kudlová, Pavla; Kutnohorská, Jana; Tomaszewska, Katarzyna; Lemańska, Dorota; Vanková, Beáta; Milaniak, Irena; Raková, Jana; Hudáková, Paulína; Valentová, Katarina; Šupínová, Mária; Gurín, Daniel; Bramušková, Jarmila; Miksaiová, Anna; Verešová, Jarmila; Krátká, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This publication includes opinion and research papers written by authors with academic backgrounds from the Czech Republic, Slovakia and Poland. The monograph consists of 14 chapters and the order of them refers to the ...
 • Improvement of life quality of the patients with rheumatoid arthritis with help of physical activity (added: 2014-04-09) 

  Grygus, Igor; Nohas, Anzhela (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  In the article was carried research of prevalence of rheumatoid diseases among the world population and in Ukraine. According to the analysis of the literature, were highlighted the main elements of the pathogenesis of ...
 • Improving physical performance in children with congenital clubfoot (added: 2014-05-08) 

  Mykhaylova, Nataliya; Grygus, Igor (Medical Project Sp. z o.o., 2013)
  Introduction. Pre-school period is one of the most crucial periods of human life in the formation of physical health and cultural skills to ensure the improvement, strengthening and preserving the futurę. Materials and ...
 • Kontrola astmy oskrzelowej na etapie rehabilitacji medycznej (added: 2014-05-12) 

  Grygus, Igor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Dla leczenia zaostrzenia i rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową (AO) w oddziale dziennym jest zaproponowany specjalny program medycznej rehabilitacji, który łączy modyfikowane sposoby leczniczego wychowania fizycznego, ...
 • Optymizing the level of physical health of students by type of autonomic nervous system (added: 2014-04-09) 

  Grygus, Igor; Kuczer, Tetyana (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  We analyzed changes in the physical health of students of the Faculty of Physical Education under the influence of physical training by type of autonomic nervous system. In the study, 87 students attended the first and ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2012 (added: 2014-06-24) 

  Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Dębska, Grażyna; Karpińska-Ochałek, Małgorzata; Obrzud, Magdalena; Mętel, Sylwia; Gruchała, Anna; Szczygieł, Elżbieta; Kwiatkowski, Tomasz; Kawecki, Zdzisław; Kwiatkowski, Stanisław; Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Pelc, Ewa; Czapla, Monika; Kowalczyk, Magdalena; Pasek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” jest pierwszym poświęconym problematyce zdrowia i choroby. Z tego też powodu forma prezentacji materiału jest typowa dla publikacji z zakresu nauk medycznych. Szczegółową instrukcje dla ...
 • Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu (added: 2014-04-09) 

  Grygus, Igor; Prusik, Krzysztof; Prusik, Katarzyna (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Level of physical education in high school is not conducive to the effective reduction of the deficit of motive activity of students, which is one of the reasons various deviations in their health. The health of young ...
 • Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą (added: 2014-06-16) 

  Mykhaylova, Nataliya; Grygus, Igor (2013)
 • Stosowanie współczesnych technologii przedporodowej korekcji przy nieprawidłowych i miednicowych położeniach płodu (added: 2014-05-12) 

  Grygus, Igor; Brega, Ludmiła (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  W artykule autorzy omawiają właściwości przedporodowej korekcji nieprawidłowych i miednicowych położeń płodu podczas ciąży, co jest ważnym komponentem położniczej i rehabilitacyjnej pomocy, traktując płód jako ...
 • The principles of sanitary and epidemiological restrictions of artificial ultraviolet rays emanation in sun parlors (added: 2014-04-25) 

  Akymenko, V.Y.; Yarygin, A.V.; Khodakovskaya, V.A.; Avramenko, L.M.; Grygus, Igor (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Was conducted analytical overview of existing principles regulating the usage of artificial ultraviolet emission in solariums in Russian Federation, Republic of Belarus, and also of the integrating recommendations of the ...
 • Uzasadnienie poszpitalnej rehabilitacji chorych na wrzodową chorobę żołądka i dwunastnicy (added: 2014-05-12) 

  Grygus, Igor; Bondar, Tetina (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Według wyników badań literackich źródeł w artykule przedstawiono właściwości stosowania kompleksu zabiegów zdrowotnych przy wrzodowej chorobie żołądka i dwunastnicy na etapie rehabilitacji. W szczególności, w naukowych ...
 • Wpływ promieniowania UV na skórę (added: 2014-11-18) 

  Gliwa, Ewa; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Skóra człowieka to jeden z ważniejszych i największych organów ludzkich. Jej ochro- na jest niezwykle istotna, gdyż spełnia wiele istotnych funkcji ochronnych, m.in.: bierze udział w izolacji środowiska wewnętrznego od ...
 • Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów (added: 2015-02-25) 

  Grygus, Igor; Mykhaylova, Nataliya (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Purpose – to improve the organizational and methodological foundations of physical education for the improvement of high school students in training. The study involved 152 students of the second year of the Internatio ...