Now showing items 1-2 of 2

  • Elementy statystyki. Cz. 2. Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne (added: 2018-04-27) 

    Major, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    ZE WSTĘPU: Przekazujemy Państwu podręcznik, który mamy nadzieję, ułatwi proces studiowania przedmiotu statystyka oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak ekonometria, marketing, finanse czy rachunkowość. Skrypt ten jest ...
  • Elementy Statystyki. Część I. Statystyka opisowa (added: 2020-05-06) 

    Major, Michał; Niezgoda, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    Od autorów: "Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy na Wasze ręce podręcznik z nadzieją, że ułatwi on proces studiowania przedmiotu statystyka oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak ekonometria, marketing, finanse czy ...