Now showing items 1-2 of 2

  • Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) (added: 2020-02-21) 

    Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Panowanie ostatnich Medyceuszy przyniosło Toskanii pogłębienie upadku gospodarczego i kulturalnego. Florencja z tego okresu miała niewiele wspólnego z kwitnącym gospodarczo i słynącym z mecenatu miastem CJuattrocenta. ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

    Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)