Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym (added: 2019-05-24) 

    Pawlik, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Ze wstępu: "Jak pisał G. Radbruch, prawo karne jest nie tylko źródłem, ale również barierą karalności. W teorii prawa już stosunkowo dawno pojawił się pogląd, że nie należy posługiwać się represją karną, gdy można w ...
  • Mixer magazyn studentów nr 2, 5/2003 (added: 2020-04-28) 

    Marzec, Magdalena (2003)
    Witamy Czytelników w drugim, majowym, numerze ,,MIXERA"- gazety studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej. Jest nam niezmiernie miło, że nasza gazeta trafiła również do kilku krakowskich liceów oraz na niektóre wyższe ...